info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Minst löneskillnader i byggnadsindustrin

Inom byggnadsindustrin är löneskillnaderna beroende av om man är född i Sverige eller inte mindre än inom andra arbetaryrken. Det visar en rapport som LO presenterat idag.

LO har sökt förklaringar till att anställda som är födda i andra länder än Sverige i snitt tjänar 2000 kronor, eller nio procent, mindre än svenskfödda personer.
Om man tittar på arbetare och tjänstemän var för sig minskar skillnaden, men upphör inte. Och undersökningen visar att löneskillnaderna beroende av födelseland är betydligt större bland arbetare än bland tjänstemän.

Medan utlandsfödda tjänstemän tjänar 98 procent av vad svenskfödda tjänstemän får i lön landar arbetarna på 95 procent vid motsvarande jämförelse.
Byggbranschen skiljer dock ut sig, där tjänar utlandsfödda arbetare 99 procent av de svenskföddas inkomst. Det betyder att löneskillnaden är hundra kronor i månaden.
Rapportförfattaren Mats Larsson tycker att detta kan tolkas som att löneskillnaderna beroende av födelseland blir små när arbetsuppgifterna är lika. Han drar slutsatsen utifrån att byggbranschen är relativt liten och homogen.

Att utlandsfödda löntagare totalt har så mycket som nio procent lägre lön kan delvis förklaras av att de är överrepresenterade bland arbetarna, som ju tjänar mindre än tjänstemännen oberoende av födelseland.
På samma sätt påverkas den totala skillnaden inom arbetaryrkena av att färre utlandsfödda än svenskfödda arbetar inom byggnadsindustrin, där de mest välbetalda arbetaryrkena finns. Totalt jobbar tre procent av alla utlandsfödda anställda arbetare inom byggnadsindustrin, mot åtta procent av de svenskfödda.

Lönen påverkas även av hur länge en utlandsfödd person har bott i Sverige. Även efter hänsyn till det samt till faktorer såsom yrke och klass återstår dock, bland samtliga anställda tjänstemän och arbetare, en löneskillnad på tre till fyra procent beroende av om löntagaren är född i Sverige eller inte.
LOs utredare skriver att dessa återstående skillnader möjligen kan bero på någon form av lönediskriminering, men att förklaringar troligen också finns i undersökningens begränsade underlag.
Avslutningsvis konstateras att det som ser allvarligare ut än eventuell lönediskriminering är att utlandsfödda i mycket mindre grad än svenskfödda alls har ett lönearbete. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland utlandsfödda personer än bland svenskfödda.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Minst löneskillnader i byggnadsindustrin

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig