info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Minst 15 000 nya byggjobb

I år och nästa år skapas mellan 15 000 och 18 000 nya jobb i byggbranschen. Därmed tar man igen hela det sysselsättningstapp som skedde mellan hösten 2008 och hösten 2009. Det förutspår Sveriges Byggindustrier i en ny konjunkturprognos.

Enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar kommer bygginvesteringarna att öka med tre procent i år och fem procent nästa år. Det är en tydlig vändning jämfört med förra året då investeringarna minskade med tio procent.

Framför allt är det bostadsinvesteringar som driver på utvecklingen. Förra året minskade de med 23 procent. I år väntas en fyraprocentig ökning och inför nästa år tror Sveriges Byggindustrier på en ökning på tio procent. Årets ökning beror framför allt på en stark utveckling på ombyggnadssidan, men även nyproduktionen av bostäder ökar.

Byggandet av lokaler väntas däremot fortsätta minska i år, om än i lägre takt än förra året. Det förklaras av en svag utveckling i den privata sektorn. Nästa år beräknas investeringarna från den privata sektorn ta ny fart, men då bromsar i stället de offentliga investeringarna på lokalsidan in. Därför räknar man endast med en blygsam ökning, på en procent, nästa år.

På anläggningssidan sker en topp i produktionen i år till följd av att en statlig satsning på infrastruktur (närtidssatsningen) avslutas. Å andra sidan är många av satsningens projekt sena och därför blir nedgången inför nästa år inte så tvär som man tidigare trott. I år väntar sig Sveriges Byggindustrier en åttaprocentig ökning på anläggningssidan, nästa år väntas ökningen stanna på två procent. Förra året låg ökningen på sju procent.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Minst 15 000 nya byggjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig