info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Minskning av arbetsolyckor

Antalet anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro minskade under 2014 med 1,5 procent jämfört med 2013. Samtidigt ökar antalet arbetssjukdomar.

Totalt anmäldes 115 558 arbetsolyckor förra året. Av dem ledde 31 000 till sjukfrånvaro. 61 000 olyckor innebar ingen frånvaro alls. Nästan 10 000 var olyckor som inträffade på väg till eller hem från jobbet. Cirka 12 000 var arbetssjukdomar vilket innebar att mängden arbetssjukdomar ökade för femte året i rad. Det visarsiffror från Arbetsmiljöverket.

Nedgång för bygg

Arbetsolyckorna minskade mer för män än kvinnor förra året. Bland de större näringsgrenarna var nedgången i antalet anmälningar 3 procent inom tillverkning och 7 procent inom byggverksamhet. Byggsektorn minskade från 3 366 arbetsolyckor 2013 till 3 117 2014. Trots nedgången ligger byggbranschen fortfarande över snittet när det gäller antalet anmälda arbetsolycksfall per 1 000 förvärvsarbetande som leder till minst en frånvarodag.
Även när det gäller antalet arbetssjukdomar så går siffrorna åt rätt håll för byggbranschen. Från 805 fall 2013 till 701 2014.
Men det ser sämre ut när det gäller dödsolyckor. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik ligger byggbranschen i topp med elva dödsolyckor under 2013. Andra utsatta branscher är jord- och skogsbruk, tillverkning samt transport.

Samma nivå som 2003

Mellan åren 2003 till 2009 minskade antalet arbetsolyckor. Därefter ökade de fram till 2013 för att år 2014 alltså åter börja minska. Det innebär att nivån nu ligger i nivå med 2003.
Även antalet arbetssjukdomar minskade under perioden 2003 till 2009 för att därefter börja öka. Något som de, till skillnad mot arbetsolyckorna, fortsatt att göra även 2014.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Minskning av arbetsolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig