info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ministern: "Dialog med Arbetsmiljöverket om hur tillsynen kan utvecklas"

Över 100 nya arbetsmiljöinspektörer har anställts och arbetet med att utveckla Arbetsmiljöverkets tillsyn fortsätter, svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Hans Hoff (S).

På vilket sätt avser ministern och regeringen att agera för att säkerställa att Arbetsmiljöverket agerar när det kommer in anmälningar om farliga arbetsplatser?”
Den frågan ställde riksdagsledamoten Hans Hoff (S) till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) efter att ha deltagit i arbetsplatsbesök med ombudsmän från Byggnads Väst.
I sitt svar tar statsrådet fasta på de utökade resurser som tillförts myndigheten under mandatperioden och att över 100 nya arbetsmiljöinspektörer anställts.
Resurserna inom arbetsmiljöpolitiken har förstärkts med 100 miljoner kronor årligen. Under 2017 har ytterligare 25 miljoner kronor tillförts för att fortsatt stärka Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet”, skriver Ylva Johansson.

LÄS MER: Har slutat ringa arbetsmiljöverket

Rörande Arbetsmiljöverkets agerande vid larm om farliga byggen skriver ministern att även Riksrevisionen lyft frågan och påpekat att ett systematiskt sätt att hantera tips kan bidra till förebyggandet av olyckor.
”Arbetsmiljöverket har till 2017 ökat andelen tillsyn som riktar sig mot företag som bryter mot arbetsmiljöregler och har utvecklat sin tipshantering. Regeringen avser följa upp arbetsmiljöstrategins prioriteringar och göra en översyn av Arbetsmiljöverkets instruktion, liksom följdändringar i regleringsbrev”, skriver Ylva Johansson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ministern: "Dialog med Arbetsmiljöverket om hur tillsynen kan utvecklas"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig