info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mindre företag brister i riskbedömning

Bara 30 procent av de mindre byggföretagen har genomfört systematiska undersökningar av riskerna i arbetsmiljön. Det visar en ny undersökning som arbetsmiljöverket har gjort.

Resultatet är nedslående tycker verkets generaldirektör Kenth Pettersson.
– Inom dessa branscher krävs hög medvetenhet om och stor respekt för skaderiskerna hos alla. Men flertalet företag arbetar inte alls systematiskt ned att förebygga riskerna, vilket självfallet står helt i strid med arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.
Under hösten har 40 000 småföretag fått brev från arbetsmiljöverket. Det gäller företag med färre än 20 anställda. Under förra veckan, EU:s arbetsmiljövecka, besöktes 1 500 av företagen. Arbetsmiljöverket riktade sig till företag i bygg- och verkstadsbranschen, samt transportsektorn.
Arbetsmiljöverket tycker att resultatet inger oro. Inte minst då det gäller företagshälsovården. Bara drygt hälften av byggföretagen och en tredjedel av verkstadsföretagen var anslutna till företagshälsovården.
Under senare år har verket förenklat reglerna och ansträngt sig för att underlätta för småföretagen att komma igång med sitt arbetsmiljöarbete. Ett syfte med den här kampanjen var också att informera om det.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mindre företag brister i riskbedömning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig