info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×260 v47,48

Milstolpe för Trygg Plåt: ”Kan erbjuda kunderna extra lång garantitid”

Allt fler plåtföretag uppfyller kraven och får auktorisationen ”Trygg plåt”. Bohusläns Plåtslageri AB är företag nummer 100 bland firmor som kvalat in och fått kvalitetsstämpeln.

Bohus Plåts delägare Andreas Martinsson tycker att det är bra att det finns en auktorisation av plåtföretag och hoppas att det kan tränga undan oseriösa firmor. Foto: Privat

Andreas Martinsson är delägare i företaget Bohusläns Plåtslageri med 16 anställda, åtta inom plåt och åtta inom vent. Hans företag är alltså nummer 100 i ordningen som getts certifieringen ”Trygg plåt”

Men vad är ”Trygg plåt” egentligen?
– En auktorisation. Det ställs vissa krav på företagen för att man ska få en auktorisation och den kontrolleras sedan av ett extern part – som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Nämn något exempel på kriterierna som ska vara uppfyllda för att man ska få en auktorisation.
– Man ska jobba systematiskt med miljö, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor. Personalen ska ha rätt utbildning.

Innebär det att alla ska ha yrkesbevis?
– Ja, målet är att alla ska ha ett ha ett yrkesbevis. Projektledarna ska också ha kvalificerad kompetens för sina specifika arbetsuppgifter. Det gäller att få till en fungerande projektstyrning.

Berätta vilka krav som ställs när det gäller arbetsmiljöarbetet.
– Innan vi sätter igång med ett jobb är det alltid viktigt att göra en riskanalys så att gubbarna ser vad det finns för risker. Folk måste också kunna läsa och förstå en arbetsmiljöplan. Man måste jobba på ett systematiskt sätt med arbetsmiljön, man måste ha rutiner.

Det handlar väl också om kvaliteten på själva plåtjobbet?
– Har du läst Hus-AMA? Det är verkligen superkrångligt att hitta i den. ”Trygg Plåt” har en handbok med instruktioner som förtydligar Hus-AMA så att det blir lättare att hitta i den. Jag har gått en kurs där vi fick veta hur man ska göra Hus-AMA enklare att följa för personalen. Vi fick mallar för olika saker för att man ska få ordning och struktur på arbetet för att kunna kvalitetssäkra jobben.

Kan du nämna några andra saker som är typiska för ett Trygg Plåt-företag?

– Vi är noga med egenkontrollsplaner. Vi har en checklista för alla anställda och de måste själva kolla mot listan att de gjort allting rätt och i rätt ordning. Att de följt våra krav. Våra anställda ska också föra dagbok, de ska skriva ner vad de gör, så att vi vet exakt vad vi har utfört.

Måste man ha vissa försäkringar också?
– Entreprenadförsäkring och ansvarsförsäkring. Genom Svensk Byggplåts garantifond har de auktoriserade företagen också möjlighet att erbjuda sina kunder extra lång garantitid.

Vad är det bästa med Trygg Plåt?
– Det är en kvalitetsstämpel. Jag hoppas att man får bort de oseriösa företagen på det här sättet, de som inte jobbar med sin personal och säkerställer kvaliteten på sina projekt, eller som saknar miljötänk och kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Andreas Martinsson, delägare i Bohusläns Plåtslageri.

Finns det verkligen inte något negativt med Trygg Plåt?
– Det blir mycket pappersarbete, ha ha. Men ärligt talat så jobbade vi ganska strukturerat redan innan, så det har inte blivit så stor förändring.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Milstolpe för Trygg Plåt: ”Kan erbjuda kunderna extra lång garantitid”