info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Miljonböter för slarvbygge i Åre

Åre kommun hotar med böter på flera miljoner om inte en byggherre från Täby rättar till sina åtta byggen i Tegefjäll. Just nu råder byggförbud på fastigheterna.

Åtta fastigheter i Tegefjälls fritidshusområde har av Åre kommun belagts med byggförbud, skriver Östersunds – Posten. Orsaken är omfattande byggfusk och slarv. Byggherren, ett kommanditbolag med sätet i Täby, riskerar nu att få böta 400 000 kronor per fastighet om inte felen åtgärdats innan den sista augusti.
Bristerna i de grunder som gjutits anses som mycket allvarliga. ”Bristerna är av sådan art att det sannolikt kommer att äventyra den framtida hållfastheten”, skriver Per Breidfors, byggnadsinspektör vid Åre kommun, i ett brev till byggherren.

Åre kommun vill att en geologisk undersökning av byggområdet ska utföras innan byggnadsarbetet återupptas, skriver tidningen. Dessutom ska byggherren redovisa vilka skador som hittills orsakats i området och presentera en åtgärdsplan för det kommande arbetet. Åre kommun har en längre tid haft synpunkter på byggena i Tegefjäll. Bland annat har lösningen för vatten och avlopp starkt ifrågasatts.

Kommunens iakttagelser har fått konsultfirman som hittills fungerat som kvalitetsansvarig för byggena att avsäga sig sitt uppdrag. ”Vi upplever att vårt uppdrag är omöjligt att utföra på ett för oss tillfredsställande sätt. Under hela processen har vi upplevt en icke tidigare skådad oseriositet”, skriver företrädare för konsultbolaget i ett brev till Åre kommun.
Bolaget riktar stark kritik mot byggherren och anser bland annat det saknas arbetsledning, intresse och byggteknisk kunskap.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Miljonböter för slarvbygge i Åre

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig