info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Miljöbalk ger jobb åt byggkonsulter

Den nya miljöbalken började gälla 1999. Den har medfört allt fler uppdrag åt konsultföretag som gör miljöbedömningar inför byggjobb.

Det är de utökade kraven på miljökonsekvensutredningar som medfört att konsultföretagen fått mer jobb. Enligt den nya lagen är företagen som är inblandade i till exempel ett byggprojekt nu skyldiga att bedöma olika alternativ ur miljösynpunkt. Miljökonsekvensutredningar ska också göras tidigare i projekteringsskedet än vad som gällde tidigare.
Enligt Ny Teknik har omsättningen för miljökonsekvensbeskrivningar ökat med 30-40 procent på konsultföretagen ÅF-IPK och VBB.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Miljöbalk ger jobb åt byggkonsulter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig