info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer straff för danska arbetsgivare

Det görs 10 000 inspektioner per år på danska byggarbetsplatser, vilket är dubbelt så många som i Sverige.

Den mer frekventa inspektionen i Danmark redovisades vid en konferens om arbetsmiljö på danska och svenska byggarbetsplatser i Köpenhamn.
Det finns flera skillnader mellan länderna. En dansk inspektör kan själv utfärda förelägganden och förbud. I Sverige fattar chefen i de flesta fall dessa beslut.
Arbetarmiljöverkets föreskrifter är straffbelagda i Danmark, vilket bara ett fåtal är i Sverige. De danska arbetsgivarna får också oftare straff.
– De har en smidigare administration med fler besök. Det är mer byråkrati i Sverige. Ändå har vi ett bättre utfall, säger arbetsmiljöinspektör Anders Brännström i Malmö.
Antalet allvarliga byggolyckor, dödsolyckor och antalet anmälda arbetsskador är fler i Danmark.
Fackets starka ställning och att utbildningsnivån på byggnadsarbetare är högre är några orsaker till den lägre svenska olycksfrekvensen.
En annan skillnad är att de danska inspektörerna, vid en olycka, går till den berörda chefen och talar om att reglerna måste följas. De svenska inspektörerna går i stället till de högsta cheferna på företagen.
– Vi vill förändra attityden och påverka inställningen hos dem som har makten och pengarna, säger Anders Brännström.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mer straff för danska arbetsgivare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig