info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer pension och mindre arbetstid för maskinförare

Extra pension, bättre lönevillkor för maskinförare som arbetar åt lag med prestationslön och ökad arbetstidsförkortning. Det är några nyheter i det nya Entreprenadmaskinavtalet.

Mitt i semestern, den 14 juli, fick landets 2 500 maskinförare ett nytt treårigt avtal. Det ligger i nivå med byggavtalet med lönehöjningar runt sammanlagt 6,5 procent. Det var det sista av Byggnads avtal som blev klart.
Vilka är de största nyheterna?
-Bland det viktigaste är att vi fått igenom extra pensionsavsättningar och att vi förbättrar lönen, med tillägg, för maskinförare som arbetar på arbetsplatser där man har prestationslön, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.
Den extra pensionsavsättningen innebär en ökning med totalt 0,9 procent under hela perioden. För en person som arbetat ett helt yrkesliv kan det ge runt
1 800-2 000 kronor per månad före skatt.
Många maskinförare har reagerat över att de inte får samma ersättning som andra, då de servar arbetslag som går på prestationslön. Detta vill facket ändra på.
– Vi har påbörjat en resa för tornkranförare, mobilkranförare och teleskopförare som kör åt ackordslag men inte är anställda av det företag som har ackordet. De får nu en förhöjd ersättning efter 450:e timmen. Vår uppfattning är att de på sikt ska tjäna lika mycket som de övriga på arbetsplatsen, säger Torbjörn Hagelin.

Läs hela avtalet här.
Läs mer: Positiva förhandlingar om nytt maskinavtal

Läs också Lönen på tomgång för maskinförarna

Mindre arbetstid

Avtalet innehåller också en ökning av arbetstidsförkortningen från 39 till 40 timmar per år. Det gäller i praktiken från 1 april 2018.
Byggnads avtalssekreterare är som helhet nöjd med avtalet och samma åsikt har Mathias Fors, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna (ME).
– Vi har haft svåra frågor att lösa, förhandlingarna har varit tidskrävande men konstruktiva, sa han efter att avtalet var i hamn.
Arbetsgivarna fick bland annat igenom ett krav på att få låna ut personal i 60 dagar mot tidigare 30 dagar. Många maskinföretag lånar förare av varandra vid arbetsbrist eller arbetstoppar.

Pausade förhandlingarna

Årets Entreprenadmaskinavtal kom ovanligt sent.
-Jag hade egentligen räknat med att vi skulle vara klara till midsommar. Förseningen beror på att vi fick ta en paus eftersom vi var oense med arbetsgivarna om beräkningsgrunderna för maskinförarnas löner. Under pausen gjorde vi en inventering bland våra medlemmar tog vi fram fakta och därefter kunde vi fortsätta, säger Torbjörn Hagelin.
Parterna har nu enats om en arbetsgrupp som ska ta fram lönestatistikavtal inför nästa löneförhandlingar.

Fakta

Avtalet:

Lönehöjningar:
2017
höjs lönenmed 3,49 kr/tim eller 607 kr/ mån. Grundlönen blir 156 kr/tim eller 27 144 kr/mån.
2018 höjs lönen med 3,64 kr/tim eller 633 kr/mån och grundlönen blir 159,50 kr/ tim eller 27 753 kr/mån.
2019 höjs lönen med med 3,73 kr/tim eller 649 kr/mån.Grundlönen blir 163,50 kr/tim eller 27 753 kr/mån.
Övriga förändringar:

  • Extra pensionsavsättningar med 0,3 procent varje år i avtalspension under tre år.
  • Arbetstidsförkortningen utökas till totalt 40 timmar per år.
  • Parterna har enats om nya ordinarie arbetstider. De är 06.30 till 17.00.
  • Bättre regler för havandeskapslön.
  • Nya regler för förare av tornkran, mobilkran och teleskoplastere, då de servar lag med prestationslön.
  • Nya regler införs för hur positioneringsteknik- som GPS-användning, får användas. Detta för att hindra att den anställdes integritet hotas.
  • Avtalet gäller från första juni i år.
Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mer pension och mindre arbetstid för maskinförare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig