info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer återhållsamt på bostadssidan

Bostadsbyggandet når sin topp i år, men följs av en mer återhållsam tillväxt 2016. På lokalsidan ökar både den offentliga och privata sektorn. Det visar senaste konjunkturprognosen från Sveriges Byggindustrier.

Utvecklingen i världsekonomin går åt rätt håll och även i Sverige fortsätter ekonomin att stärkas.
Fjolåret blev ett starkt år för byggandet. Investeringarna steg med 15 procent, tack vare en uppgång med bostadssektorn som främsta draglok. Det är framför allt investeringar i nya bostäder som bidrar till den positiva utvecklingen under prognosperioden.
De totala bostadsinvesteringarna ökade med totalt 18 procent i år för att därefter öka med 3 procent 2016. Sammantaget kommer det att påbörjas 44 500 lägenheter i år och 42 500 nästa år. Orsaken till dämpningen 2016 är att efterfrågan på nya bostäder försvagas.

Lokalbyggandet utvecklas starkt

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos kommer även ombyggnationen att bromsa in till följd av att rotavdraget reduceras. Lokalbyggandet utvecklas också starkt, tack vare ökning både i den offentliga och privata sektorn. Anläggningssidan utvecklas däremot något svagare, trots att de offentliga investeringarna ökar.
Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,2 procent per månader under perioden mars 2014-april 2015. Det är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med samma period ett år tidigare. Därmed är det den lägsta arbetslösheten på årsbasis sedan december 2008. Även antalet varsel har minskat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mer återhållsamt på bostadssidan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig