info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer ansvar för förtroendemän

Dörren till ändrade löneformer är låst enligt Byggnads. Men arbetsgivarna fortsätter rycka i handtaget. Båda sidor ser det som en framgång att förtroendemän får mer fackligt ansvar.

– Jag är en väldigt stolt förbundsordförande, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm ett och ett halv dygn efter överenskommelsen om nytt byggavtal.
Han hänvisar bland annat till att lönesystemet är intakt i det nya avtalet, att förtroendemän får möjlighet att ta större ansvar via fullmakter från Byggnads och att byggstädarna får minst 610 kronor i lönelyft.
Mats Åkerlind, förhandlingschef på BI (Sveriges Byggindustrier), tycker att avtalet till stora delar tillgodoser det arbetsgivarna yrkat på.
– Sen är jag fortfarande irriterad och kritisk till Byggnads agerande eftersom vi hade en utlöst strejk som kostade samhället, påstår jag, mellan 500 miljoner och en miljard.
Han menar att det hade varit möjligt att komma fram till nuvarande överenskommelse utan strejk.

Enighet om förtroendemän

Båda sidor beskriver avtalets nya regleringar om möjligheten att ge fackliga förtroendemän större fackligt ansvar som en framgång. Byggnads kan ge förtroendevalda fullmakt att sköta sådant som ombudsmän annars ansvarar för.
– Det innebär att vi har en stor samsyn runt hur de här frågorna bör hanteras. Att man med hjälp av fackliga förtroendemän kan diskutera vardagsfrågor och komma överens, säger Mats Åkerlind.
Johan Lindholm säger att överenskommelsen öppnar upp för att flytta fram Byggnads positioner på arbetsplatserna. Han betonar att den som får fullmakt ska ha rätt till utbildning för uppdraget.
– Vi väljer ju själva att lägga ut en fullmakt om vi känner att det är en framkomlig väg. I uppgörelsen står att för att få en fullmakt för att till exempel förhandla lön så krävs det utbildningsinsatser, säger han och betonar att Byggnads också kan dra tillbaka fullmakten.
Redan nu finns det förtroendemän med fullmakt, men Johan Lindholm menar att överenskommelsen förbättrar förutsättningarna. Han säger att det kommer göra Byggnads synligare på byggena. Dels för att förtroendemän får större ansvar, dels för att ombudsmän som tidigare gjort det jobbet kan få tid att besöka mindre företag.

Fortsatt oenighet om lönesystem

För Byggnads är det viktigt att lönesystemet, med prestationslön som huvudlöneform, inte ändras i det nya avtalet trots att BI drivit sådana krav.
– Före avtalsrörelsen och under avtalsrörelsen sa vi att den dörren är stängd. Nu har vi satt lås och bom på den, säger Johan Lindholm.
Men när Mats Åkerlind får frågan vad som kommer stå i centrum när avtalet ska förhandlas igen redan nästa år svarar han:
– Ackordsfrågan är ju en fråga som vi fortfarande inte är nöjda med på det sätt som den är i kollektivavtalet. Det är möjligt att vi har hittat vägar framgent med hjälp av fackliga förtroendemän med förhandlingsmandat så att den krymper i angelägenhetsgrad. Men just nu tycker jag att ackordsfrågan är olöst.

Olika syn på anställningsform

Arbetsgivarna har också velat införa introduktionsanställningar, anställningar med lägre löner för långtidsarbetslösa och nyanlända. Medlarna har gjort en skiss, som dock ligger utanför överenskommelsen om byggavtal, på hur en typ av sådan anställning skulle kunna se ut. Intressant, tycker Mats Åkerlind.
– Vi tror ju på den lösningen och är odelat positiva till den. Sen hoppas vi att Byggnads ska ta den utsträckta handen och också i den delen möta upp, säger han.
Johan Lindholm är inte intresserad.
– Det finns inte, det har vi sagt nej till hela resan, säger han.

Kylig stämning

Frågor om situationen för kvinnor, lärlingar och nyanlända ska parterna, enligt överenskommelsen, jobba vidare med i olika samarbetsformer. Samtidigt har medlarna beskrivit ett samtalsklimat mellan fack och arbetsgivare där frågor under förhandlingarna stupat på detaljer och ren misstro. Gällande chansen att ha konstruktiva samtal om frågorna ovan med tanke på det klimatet säger Johan Lindholm:
– Vi måste sluta prata om varandra, vi måste prata till varandra. Nu har vi i alla fall startplattan på en rad områden där vi kan göra skillnad.
Mats Åkerlind säger att situationen varit så här i ett stort antal år.
– Vi har ändå alltid lyckats fortsätta diskutera i arbetsgrupper. Sedan måste man hitta gemensamma utgångspunkter i diskussionen, vi kan inte acceptera att Byggnads dikterar villkoren i alla frågor.
Johan Lindholm är nöjd med att samarbeten startas rörande kvinnor, lärlingar och nyanlända. Samtidigt hade Byggnads begärt mer på de här områdena, så som medel ur produktionen till mångfaldssatsningar och krav på att företagen anställer lärlingar.
– Det räcker inte alls, men det är så långt vi kom den här gången, säger han om att lärlingsfrågan nu läggs i en arbetsgrupp.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mer ansvar för förtroendemän

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig