info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Medlemsavgiften höjs

Medlemsavgiften höjs för 2016, men det ska också gå att sänka avgifterna i medlemsvärvande syfte. Det var några av besluten på Byggnads förbundsfullmäktige som precis har avslutats.

På kongressen 2010 beslutade Byggnads om en ny modell för differentierad medlemsavgift i Byggnads. Den nya modellen är ett inkomstrelaterat avgiftssystem med åtta avgiftsklasser.
Varje år ska sedan medlemsavgiften höjas med cirka 2,3 procent eller den faktiska löneökningen i branschen. Byggnads förbundsfullmäktige, som sammanträtt under två dagar, har nu beslutat att den nya medlemsavgifterna och avgiftsintervallen höjs med 2,3 procent för 2016. Medlemsavgiften höjs i alla avgiftsklasser, utom klass 8 (huvudsakligen pensionärer).

Reducerad medlemsavgift

– Höjningen är lika mycket som på alla avtalshöjningen på de flesta av våra avtal, säger Lars Hildingsson, vice ordförande i Byggnads.
För exempelvis en byggnadsarbetare, med en timlön på 188 kronor och däröver, blir den nya medlemsavgiften 404 kronor per månad (en höjning på tio kronor). För en byggnadsarbetare som tjänar mellan 143 och 187 kronor i timlön blir den nya medlemsavgiften 346 kronor (höjning på 8 kronor).
Byggnads förbundsfullmäktige beslutade också om att ge reducerad medlemsavgift eller avgiftsbefrielse under en begränsad tid. Detta är i linje med Mål och vision 2022 som beslutades om på kongressen 2014, att på olika sätt öka organisationsgraden.

Konfliktersättningen höjs

– Det skulle kunna vara att man får lägre medlemsavgift om man går med i Byggnads de första månaderna. Nu har vi mandat i förbundsstyrelsen att jobba vidare på det, att sänka avgifterna i medlemsvärvande syfte, säger Lars Hildingsson.
Förbundsfullmäktige fattade också beslut om att konfliktersättningen ska höjas från och med 1 juli 2015 till 30 juni 2016. Uppräkningen baseras på avtalshöjningen 2014.
Konfliktersättningen för den första konfliktveckan ska utgå med 950 kronor per dag, konfliktersättningen för andra konfliktveckan blir 1050 kronor per dag. Byggnads förbundsfullmäktige är Byggnads högsta beslutande organ, mellan kongresserna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Medlemsavgiften höjs

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig