info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Maxa chansen till livränta från FK

Hälften av alla som söker, får livränta från Försäkringskassan. Vi tipsar om hur du ska göra för att öka chanserna till ersättning vid belastningsskador och arbetsolycksfall. Det kan göra stor ekonomisk skillnad.

Allt färre ansöker om livränta för sin arbetsskada hos Försäkringskassan. Fackets jurister anser att det beror på att folk har gett upp, eftersom många får avslag. Och visst är det tufft, men du har trots allt 50 procents chans till ett positivt beslut från Försäkringskassan. Därför lönar det sig att försöka. Detta gäller alltså dig som tvingats byta arbetsuppgifter, byta bransch, eller sagts upp och fått lägre inkomster, på grund av arbetsskadan. Försäkringskassan betalar nästan hela mellanskillnaden, upp till den lön du hade innan du skadades.

TIPS/ARBETSOLYCKA

 • Även om du inte har stark smärta, gå till läkaren, högst ett par dagar efter olyckan, annars räknar inte Försäkringskassan olycksfallet som allvarligt (allvarliga skador visar sig ibland först senare, men det gills inte i försäkringsvärlden).
 • Berätta för läkaren att du tänker ansöka om livränta om du får bestående men.
  Beskriv i detalj för läkaren hur olycksfallet gick till och be att detta beskrivs noggrant
  i journalen.
 • Fokusera stenhårt på vad olyckan gjort med din kropp. Blanda inte in allmänna besvär som du haft sedan tidigare. Alla kroppsdelar där du känner dig öm efter olyckan, ska nämnas i journalen, eftersom oväntade problem i kroppen kan uppstå efter en tid. Det är oerhört svårt att bevisa att olycksfallet är orsaken, om man kommer senare.
 • Säg att du vill ha en kopia av journalen hemsänd efteråt. Alla har rätt till sin egen journal.
 • Om journalen är ofullständig eller felaktig, boka snabbt en ny läkartid och diskutera dina synpunkter med läkaren.
 • Sist men inte minst: om olyckan är allvarlig, begär att få skadorna dokumenterade av en specialist. Be om en remiss. Var öppen till specialistläkaren med att du kan komma att ansöka om arbetsskadeersättning, ifall du har otur och får bestående men. Fråga om specialisten anser att olycksfallet orsakat skadorna.
 • Din arbetsgivare ska rapportera olycksfall till Försäkringskassan och AFA. Se till att arbetsgivaren beskriver olycksfallet noga. Be arbetskamrater som sett händelsen, bifoga sina vittnesberättelser till rapporten. Om möjligt: fotografera. Angående skadorna: de kroppsdelar där du känner minsta smärta ska med i rapporten.
 • Skaffa kopior på skyddsrondsprotokoll, om olycksrisken påtalats tidigare.
 • Håll kontakt med vården minst en gång var tredje månad om skadorna/smärtan finns kvar på samma ställe. Sjukskriv dig om du har ont. Om du aldrig sjukskriver dig så tror Försäkringskassan att du inte har problem. Fråga läkaren om han/hon tror att du kan gå tillbaka till samma arbetsuppgifter. Om svaret är nej, be läkaren skriva in detta i journalen.
 • Om läkaren konstaterar att skadan inte kan åtgärdas, och om läkaren föreslår ett lättare arbete, är det läge att ansöka om ersättning/livränta från Försäkringskassan, ifall detta skulle innebära att du tvingas gå ner i lön.
 • Kontakta Byggnads försäkringshandläggare för ytterligare vägledning.

TIPS/BELASTNINGSSKADA

 • Så fort du tror att en viss smärta beror på ensidig belastning på jobbet, ska du gå till en läkare så att detta blir dokumenterat.
 • Försäkringskassan kommer att granska dina journaler. Förklara därför noggrant vid läkarbesöket på vilket sätt jobbet hänger ihop med skadan. Blanda inte in allmänna besvär som du haft sedan tidigare, fokusera stenhårt på de kroppsdelar som skadats av jobbet. Tänk igenom svar på frågor av typen: vilken typ av belastning, hur många kilo totalt, hur många timmar i sträck, hur många gånger
  per dag, hur många gånger/timmar per vecka, hur många år. Byggnads har arbetsbeskrivningar du kan utgå ifrån, ring Byggnads i din region.
 • Be att läkaren skickar en kopia av journalen efteråt. Alla har rätt till sin egen journal.
 • Om journalen är ofullständig eller felaktig, boka snabbt en ny läkartid och diskutera dina synpunkter med läkaren.
 • Var öppen med att du ska ansöka om livränta hos Försäkringskassan. Begär remiss till en expert på arbetsskador: föreslå remiss till en exponeringsutredning hos Arbets- och miljömedicin. De patienter som gjort en sådan utredning får oftare beviljat livränta än andra. Kontakta Byggnads för att få en arbetsbeskrivning skickad till Arbets- och miljömedicin.
 • Håll kontakt med din läkare, eller
  företagshälsovården, minst en gång var tredje månad om skadorna finns kvar på exakt samma ställe. Be om en sjukskrivning om du har ont. Om du aldrig sjukskriver dig så tror Försäkringskassan att du inte har problem. Fråga läkaren om han/hon anser att du kan fortsätta arbeta med samma arbetsuppgifter. Om svaret är nej, be läkaren skriva in detta i journalen.
 • Om läkaren säger att skadan inte kan rehabiliteras bort, är det läge att ansöka om livränta från Försäkringskassan, om skadan leder till lägre inkomst: till exempel omplacering, nytt jobb med lägre lön, sjukpenning eller arbetslöshet.

Källa: Artikeln baseras på intervjuer med en försäkringsexpert på Byggnads, samt jurister på LO-TCO Rättsskydd.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i Facebookgruppen ”Din försäkring på bygget” och få Byggnadsarbetarens försäkringsnyheter direkt i ditt flöde.


Livränteärenden
Färre och färre ansöker om livränta vid belastningsskador och arbetsolycksfall. Enligt LO-TCO Rättsskydd beror det på att de drabbade inte tror att de ska få rätt mot Försäkringskassan.
2005: 19 857 st
2012: 2558 st

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Maxa chansen till livränta från FK

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig