info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Materialet som gör comeback på bygget – ruttnar och bränns till stenar

Människor har byggt hus av lera i tusentals år. Materialet har många fördelar, inte minst för dess låga klimatpåverkan. Nu testar murare flera metoder för att lera åter ska bli på tapeten.

Muraren Nicklas Ekstorm och till höger adobesten (lerstenar). Foto: Paul Björkman

Byggbranschen står för cirka tjugo procent av Sveriges klimatutsläpp. För att minska utsläppen tittar allt fler i branschen mot att bygga i lera, ett av världens äldsta byggmaterial. Förutom miljönyttan är lera kostnadseffektivt, ger positiva hälsofördelar och är helt återbrukbart.

Det saknas i dag både kunskap och strukturer för storskalig användning. Det finns ingen byggstandard för att använda lera som puts och tekniken måste utvecklas vid tillverkningen för att få ner höga arbetskostnader.

HSB Living Lab* driver nu ett projekt i samarbete med Peab och forskare från Malmö universitet för att utforska moderna processer så att lerbygge kan bli möjligt.

– Vi måste göra leran konkurrenskraftig för den svenska byggmarknaden, säger Marwa Dabaieh, arkitekturprofessor som leder projektet på Chalmers.

Testar sig fram med leran

HSB vann uppdraget att bygga ett bostadskvarter med hög hållbarhetsprofil i Brunnshög i Lund. I ett arkitektförslag skulle ett av bostadshusen bestå av väggar av lera som hämtats från närområdet och infogas i en stomme av trä.

Vägg av lera – det första sättet

En vägg murades upp i ett experimenthus på Chalmers i Göteborg. För att gjuta tegelstenarna blandades först lera, sand och halm som sedan fick ruttna (fermenteras) i en hink. För att spara energikostnader fick tegelstenarna sedan lufttorka i flera dygn i stället för att brännas i en ugn. Väggen putsades med murbruk.

– Det var väldigt roligt. Vi fick prova oss fram för att hitta lösningar, säger muraren Nicklas Ekstorm på Peab byggservice Göteborg, som deltog i projektet.

Nicklas Ekstorm testar murbruksblandningen genom att mura de första skiften av adobesten (lerstenar). Foto: Paul Björkman

…. och det andra sättet

En annan väg var att bygga en gjutform som fylldes med lera, grus, grov sand och lite vatten. Sedan packades det torra materialet ihop med en hydraulisk hammare för att få ut luften. Tekniken kallas rammed earth eller stampad lera på svenska.

– Lera är en naturprodukt, så vi behöver inte ha munskydd och handskar som vi annars måste ha, säger Nicklas Ekstorm.

Materialet packas ihop med en hydraulisk hammare. Foto: Paul Björkman
Längst fram står ett tvärsnitt av gjutformen med den torra blandningen av lera, grus, grov sand och lite vatten. Foto: Paul Björkman

* HSB Living lab är en forskningsarena som ägs av tolv samarbetspartner, bland annat Peab. HSB, Chalmers och Johanneberg Science Park är de tre stora aktörerna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Materialet som gör comeback på bygget – ruttnar och bränns till stenar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig