info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Måste få igång samverkan"

Drygt var femte sysselsatt svensk har fysiska eller psykiska besvär till följd av jobbet. Men inom bygg är andelen högre – här har en fjärdedel drabbats under det senaste året.

Fysiska besvär orsakade av jobbet minskar, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Sedan den senaste undersökningen 2014 har andelen som upplevt fysiska besvär under de senaste tolv månaderna minskat från 17 till 15 procent.

– Det är ett trendbrott, säger Dennis Webstedt, utredare på myndighetens enhet för statistik och analys. Kurvorna för fysisk belastning som påfrestande arbetsställningar, upprepade moment och tung manuell hantering har gått ned.

Anläggningsarbetare utsatta

Den siffran gäller dock hela arbetsmarknaden. Inom byggsektorn är andelen högre. För hela gruppen gruv-, bygg-, och anläggningsarbetare har drygt 16 procent besvär. Isoleras anläggningsarbetarna stiger andelen till hela 24,7 procent.
Christer Roos, ombudsman på Byggnads med ansvar för bland annat arbetsmiljöfrågor, är inte förvånad.
– Det är ofta komplexa arbeten och än så länge har inte arbetsgivarna lyckats anpassa arbetet efter individerna så pass mycket att man har lyckats undvika arbetsskador och arbetssjukdomar. Man måste få igång samverkan mellan våra skyddsombud och arbetsgivarnas representanter på ett bättre sätt, säger han.

Var fjärde drabbad

Även när psykiska besvär som oro och stress räknas in visar statistiken att byggbranschen är särskilt utsatt. I genomsnitt har 22 procent av den sysselsatta arbetskraften upplevt någon form av arbetsrelaterat besvär under de senaste tolv månaderna, men inom gruv-, bygg och anläggning är andelen 25,1 procent.
För första gången sedan Arbetsmiljöverket 1994 började publicera sina rapporter om arbetsorsakade besvär har andelen svarande som uppgett psykiska besvär varit större än andelen som uppgett fysiska. Psykiska arbetsrelaterade besvär är dubbelt så vanliga bland kvinnor som hos män, och i byggbranschen dominerade de fysiska problemen stort. Men även inom bygg ökade andelen rapporterade psykiska besvär något – från 5,1 procent 2014 till 5,9 procent 2016.

Arbetsmiljöverket har publicerat rapporter om arbetsorsakade besvär sedan 1994. Rapporterna publiceras vartannat år.
Årets rapport bygger på telefonintervjuer med 15 000 sysselsatta i åldrarna 16–64 år som SCB genomfört på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Måste få igång samverkan"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig