info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mardrömsscenariot: Så många byggjobb kan försvinna

Coronapandemin riskerar att slå hårt mot byggbranschen. Byggföretagen tecknar tre scenarier där det värsta innebär runt 64 000 förlorade jobb i år och nästa år.

Byggbranschen var inne i en avmattning redan för coronakrisen. Och nu avgörs hur byggbranschen drabbas bland annat av vilka insatser som görs idag. Det menar Byggföretagen i en ny rapport: Så påverkas byggbranschen av Coronakrisen.
Läs rapporten

I rapporten tecknas en bild av tre möjliga utfall av krisen i år och nästa år. Värsta scenariot innebär att branschen förlorar 64 000 jobb. Det skulle innebära en nedgång av sysselsättningen med runt 18 procent. Beräkningarna bygger på att det blir lika illa som vid krisen på 1990-talet. Då räknar man med 34 100 färre påbörjade lägenheter (-70 procent) och runt 138 miljarder kronor mindre i bygginvesteringar jämfört med 2019.

Som en medelväg räknar Byggföretagen på en nedgång som påminner om finanskrisen 2008-2009.
Enligt den beräkningen försvinner drygt 21 000 jobb i byggindustrin.

Det minst negativa scenariot innebär en nedgång med en procent eller 5 000 färre arbetstillfällen. Det bygger på 11 procent färre startade lägenheter och drygt 10 miljarder mindre i bygginvesteringar jämfört med 2019.

Det sista utfallet bygger på att stat, kommun och regioner gör olika insatser för att kompensera bortfallet av beställningar på den privata sidan, samt de håller kvar vid tidigare byggplaner. På grund av krisen blir det färre som väntas beställa affärslokaler och bostäder.

Fredrik Isaksson är chefekonom på Byggföretagen.

Vilket scenario är mest troligt, vad avgör hur det går?

– Vi kan inte säga det. För det avgörande är hur länge nedstängningen av ekonomin pågår och det avgörs i sin tur av hur pandemin utvecklar sig. Om det drar ut på tiden och företagen slås ut, då tar det längre tid innan det blir en återhämtning. Det är helt klart att insatser behöver göras för att hindra att det blir ett värsta scenario, säger han.

Han menar att det är avgörande att samhället tidigarelägger investeringar till exempel inom infrastruktur, byggande av skolor, med mera. Men också att de fortsätter bygga som planerat.

­­– Jämfört med i besöks- och restaurangnäringen löper än så länge byggverksamheten på. En väldigt stor del är finansierat av offentliga medel och där är det viktigt att kommuner och regioner som är stora beställare i vår bransch fortsätter med de planer som ligger, säger Fredrik Isaksson.

Byggföretagen vill även att ROT-avdraget höjs för att bland annat stötta mindre byggföretag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mardrömsscenariot: Så många byggjobb kan försvinna