info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Mångfald ökar effektiviteten"

BI:s Paula Lejonkula om mångfald.

I somras anställde arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier för första gången en mångfaldsexpert; juristen Paula Lejonkula som tidigare jobbat bland annat hos Diskrimineringsombudsmannen. Hon ska stötta företagens mångfaldsarbete. Det kan handla exempelvis om att se över hur man rekryterar eller att titta på om något i ledarskapet hindrar mångfald.

– Det är inte en ny fråga men man har inte samlat ihop den så här innan, säger Paula Lejonkula.
Varför är det viktigt för arbetsgivare i byggbranschen med mer mångfald?
– Det ska ju dom tala om själva egentligen. Men vi står inför en global arbetsmarknad, vi måste attrahera de bästa för att få in kompetens. Är man blind för att kvinnor, personer med utländsk bakgrund eller med viss funktionsnedsättning klarar av det här, då har man tappat rätt många kandidater som kan vara de bästa.
– Och om alla ser likadana ut är det väldigt svårt att få till utveckling. Hur ska vi veta vad vi ska bygga och vem vi ska bygga för om alla tänker likadant?
Vad innebär det för dem som jobbar på en arbetsplats om man får bättre mångfald?
– Det är jättesvårt att säga för alla arbetsplatser, men otroligt mycket forskning pekar på att könsblandade grupper fungerar mycket, mycket bättre. Det är mer innovation, bättre arbetsmiljö och det blir effektivare.
Vad ser du för hinder för att öka mångfalden i byggbranschen?
– Det som återkommer är ju en kulturfråga, att det fortfarande finns det man kallar grabbighet och det tror jag ser väldigt, väldigt olika ut i olika delar av branschen. Nyckelfrågor för mig är att jobba med ledarskap och med lärarna, för de sätter väldigt mycket agendan.
Finns det intresse i branschen för att jobba med mångfald?
– Det finns en enorm efterfrågan efter att börja jobba med de här frågorna på riktigt och många, framför allt större företag, gör det redan.
Upplever du att strukturerna är starkare i byggbranschen än i övriga samhället?
– Det är jättesvårt att mäta. Det man ofta framhäver är att inom bygg har man väldigt rak kommunikation. Det framhävs som något väldigt positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det gör kanske att vissa saker blir mer tydliga, man säger rakt ut vad man tycker. Det kan ju uppfattas som att det är en tuff attityd, samtidigt gör det att det är mycket lättare att prata. Om någon säger något öppet så kan man ju ta en diskussion. I sammanhang där man är mer politiskt korrekt uttrycker man sig väldigt bra, men man kommer inte åt det som ligger under ytan.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Mångfald ökar effektiviteten"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig