info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Många var väldigt slitna"

Åldersgränsen för pensionen kan komma att höjas. Apropå detta höll Afa Försäkring i dag ett seminarium om vad som krävs av arbetslivet om man ska orka jobba längre.

Det pågår en politisk diskussion om att höja lägsta åldern för uttag av allmän pension, i dag ligger gränsen på 61 år.
Kerstin Nilsson är en av flera forskare som nu studerat vad som krävs av arbetslivet om fler ska jobba längre. Hon är forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet samt vid Sveriges Lantbruksuniversitet. På onsdagsförmiddagen presenterade hon resultaten vid ett seminarium på Afa Försäkring.
I arbetet med rapporterna har hon träffat personer från bland annat byggbranschen.
-Fackliga representanter berättade att det fanns många som var väldigt slitna, säger hon och konstaterar att många tar smärtstillande för att klara jobbet.

Oro för anställningstrygghet

Fokusgrupper med 56 personer från bland annat byggbranschen har använts för att vaska fram vad som krävs organisatoriskt om fler ska orka jobba högre upp i åldern.
Slutsatserna landar i att det krävs åtgärder på fyra områden. Det gäller till att börja med åtgärder för trygghet i arbetssituationen. Det kan handla till exempel om oro för att den som inte orkar den fysiska belastningen inte får jobba kvar. Kerstin Nilsson berättar om en sådan oro bland anställda, att ett läkarintyg om att någon inte får göra vissa tyngre uppgifter kan leda till uppsägning.

Machokultur hindrar ergonomi

Område två där det behövs åtgärder gäller fysisk och mental arbetshälsa. Det kan gälla rotation mellan arbetsuppgifter samt hänsyn till ergonomi. Kerstin Nilsson säger att man kommit en bit på vägen när det gäller inställningen till att använda ergonomiska hjälpmedel.
– Men det behövs mer åtgärder.
Hon konstaterar att det finns mycket machokultur på både manliga och kvinnliga arbetsplatser, en kultur som gör att hjälpmedel inte används.

Riskbedömningar utifrån ålder

Område tre gäller åtgärder för motivation och kompetens. Det kan handla till exempel om utrymme för kompetensutveckling oavsett ålder och om att ta vara på äldres erfarenhet. Kerstin Nilsson nämner att äldre kanske kan få en mentorsroll.
Den sista punkten är ett systematiskt arbetsmiljöarbete där risker och arbetsförhållanden bedöms utifrån ett åldersperspektiv.
– Förhoppningsvis kommer man se till att arbetslivet blir hållbart för alla, svarar Kerstin Nilsson på frågan om det verkligen är möjligt att jobba högre upp i åldrarna i tunga sektorer så som bygg.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Många var väldigt slitna"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig