info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många stannar länge i byggyrket

En av tre byggnads- och anläggningsarbetare har varit i 20 år eller mer i yrket. De är därmed ovanligt trogna sitt yrkesval. Samtidigt är de ovanligt utsatta för fysiska påfrestningar.

Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsmiljön 2015 har i snitt 22 procent av alla i hela arbetslivet haft samma yrke i minst 20 år. Motsvarande siffra för byggnads- och anläggningsarbetare är 33 procent. Siffrorna bygger på en sammanslagning av svar från enkäter gjorda 2013 och 2015.
Byggnads- och anläggningsarbetarna stannar alltså ovanligt länge i sitt yrke, det syns även på siffrorna över hur många som har gjort samma sak i mindre än fem år.

Värderar jobbet lite lägre

Samtidigt visar undersökningen, föga överraskande, att arbetare i branschen är kraftigt överrepresenterade bland dem som utsätts mycket för fysiska påfrestningar. Det handlar om sådant som krävande arbetsställningar, vibrationer, buller, kyla och luftföroreningar.
De som jobbar med bygg och anläggning ser ut att värdera sitt eget arbete lite lägre än anställda i snitt. 56 procent av byggnads- och anläggningsarbetarna anser sig ha ett meningsfullt arbete, medan 68 procent i hela arbetslivet har samma känsla.
I arbetslivet totalt är 74 procent nöjda med arbetet i stort, att jämföra med 68 procent av byggnadsarbetarna.

Relativt stort inflytande

På plussidan för branschen finns att färre byggnads- och anläggningsarbetare än anställda i stort har svårt att koppla bort tankar på jobbet på fritiden.
De upplever också att de har relativt stort inflytande över sin arbetstakt och planeringen av arbetet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många stannar länge i byggyrket

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig