info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många oklarheter kring allvarlig fallolycka

Revbensskador, ryggskador, skador på mjälte, njurskador. En byggolycka i höstas fick allvarliga konsekvenser för den skadade plåtslagaren. Men fortfarande kan ingen säga hur olyckan gick till.

Det var i slutet av september som en plåtslagare i Hudiksvall ramlade 3,5 meter till marken och fick omfattande kroppsskador.
Det finns inget vittne till olyckan och minnesförlusten hos den skadade gör att händelseförloppet inte kan rekonstrueras. Arbetsmiljöverket hade ingen inspektör tillgänglig och kunde inte inspektera arbetsplatsen.

Företagets egen utredning

Arbetsmiljöverket begärde efter händelsen att företaget skulle utreda olyckan och lämna in en rapport till myndigheten. Nu har rapporten kommit.
I företagets utredning framkommer att olyckan inträffade i samband med plåtarbeten på en villafastighet i Hudiksvall. Plåtslagaren arbetade med att forsla plåt upp till taket. Men där tar konkret information om händelseförloppet slut. Företaget menar att ”olyckan är obegriplig” och att ”förhållandena för arbetet var optimala”.

Ställningarna uppfyllde kraven

Byggentreprenören Hälsinge Bygg, som plåtföretaget var underentreprenör åt, kontaktades av arbetsmiljöverket efter olyckan. Ett skyddsombud på Hälsinge Bygg rapporterar då till arbetsmiljöverket att ställningen som användes på olycksplatsen uppfyllde alla säkerhetskrav. Det fanns även två tillträdesleder till ställningen. Skyddsombudet berättade också att han hört att den skadade befann sig utanför ställningen när olyckan inträffade.
– Men vi vet inte om detta stämmer, eftersom skyddsombudet inte var vittne till olyckan, säger arbetsmiljöinspektören Thomas Isaksson.

Inspektion

Denna vecka gör arbetsmiljöverket intervjuer i efterhand, med plåtföretagets representanter, för att få klarhet i hur man normalt sett jobbar.
– Det vi som myndighet kan göra nu, eftersom det är så länge sedan olyckan inträffade, är att få grepp om hur man jobbar i företaget när man till exempel forslar upp plåt upp till taket. Det vi gör kallas formellt en ”inspektion”, men jag ser det som en informationsinsats från oss. Enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska man ”lära av misstagen” och jag vill diskutera arbetsmetoder med företaget, säger arbetsmiljöinspektören Thomas Isaksson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många oklarheter kring allvarlig fallolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig