info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Många byggen saknar skyddsombud

Fyra av fem arbetsplatser saknar skyddsombud, visar en ny undersökning som gjorts på regeringens uppdrag och som redovisas i tidningen Arbetarskydd.

Detta är ett stort problem också i byggbranschen. Byggnads arbetsmiljöenkät nyligen visade att bara 62 procent av byggnadsarbetarna arbetade på arbetsplatser där det fanns skyddsombud. 24 procent hade inte något skyddsombud på arbetsplatsen och 15 procent visste inte om det fanns något sådant ombud. Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsplatser med minst fem anställda ha skyddsombud.
I Byggnads har antalet utsedda skyddsombud legat relativt konstant under 1990-talet. De har varit och är lite över 7 000. Men det finns ingen säker siifra över hur många av dem som är aktiva.
– Jag tror att andelen aktiva är betydligt färre nu och att vår enkät ganska väl speglar hur det ser ut på arbetsplatserna. Dessutom har vi allt svårare att rekrytera nya skyddsombud, det gäller framförallt i vissa av storbolagen, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Kjell Johansson.
Detta sker samtidigt som byggnadsarbetarna har ett tungt och alltmer psykiskt pressande jobb.
Orsaker till att det är svårt att få nya skyddsombud är bland annat arbetsbelastningen och tidspressen på arbetsplatserna, skyddsombuden känner ofta att de inte har något riktigt stöd av företag och arbetskamrater, vissa är rädda för repressalier om de ställer krav, berättar Kjell Johansson.
En utveckling mot färre skyddsombud vore förödande, tycker han.
– Det skulle utan tvekan leda till fler allvarliga olyckor och förslitningsskador.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Många byggen saknar skyddsombud

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig