info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lugnare tillväxt i byggbranschen

Byggkonjunkturen är fortfarande mycket bra, men tillväxten verkar vara på väg in i ett lugnare skede. Det visar ny statistik från Konjunkturinstitutet.

Orderingången hos byggföretagen har stigit under det andra kvartalet i år. Likaså har byggandet och sysselsättningen i branschen ökat. Anbudspriserna har dessutom blivit högre. Och branschen räknar med att utvecklingen ska fortsätta under årets tredje kvartal. Det framgår av Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer.

Trots denna utveckling spår Konjunkturinstitutet att tillväxten är på väg in i ett lugnare skede än hittills. Byggföretagarnas förväntningar på utvecklingen i den egna branschen är förvisso fortsatt höga, men inte lika höga som vid föregående mätningar. Dessutom ökade orderingången inte lika mycket under andra kvartalet som tidigare.

Fem av sex företag är nöjda med det nuvarande orderläget. Liksom i tidigare rapporter påpekas dock att det är svårt att få tag på arbetskraft. Omkring hälften av byggföretagen ser det som det främsta hindret för ytterligare tillväxt.
Slutsatserna bygger på svar från 452 företag inom byggindustrin.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lugnare tillväxt i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig