info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Löner och ackordsandel ökade andra kvartalet

Andra kvartalet 2006 kan ha blivit en vändpunkt för bygglönerna. På byggavtalets område ökade andelen prestationslöner. Och i flera yrkesgrupper ökade lönerna med mer än fyra procent.

Anläggarnas prestationslöner ökade med 7,35 kronor per timme, 4,6 procent, från andra kvartalet 2005 till samma kvartal i år. Tidlönerna i yrkesgruppen ökade under samma tid med 6,12 kronor per timme, 4,5 procent.
Pappläggarnas löneutveckling liknade anläggarnas och till och med TBM-gruppen (trä-, betongarbetare samt murare) gjorde ett litet ryck. Gruppens genomsnittliga prestationslöner ökade med mer än fem kronor i timmen, en ökning på 3,5 procent.

Siffrorna från Byggnads lönestatistik för andra kvartalet tyder på att löneutvecklingen tagit fart som ett resultat av ett ökat byggande.
I SCB:s konjunkturstatistik är dock glappet relativt oförändrat mellan bygg- och tillverkningsindustrin. Den något snabbare löneökningstakten som andra kvartalets statistik visar upp kan därför lika gärna vara ett resultat av en allmän konjunkturtopp.
Det mest förvånande i den rådande högkonjunkturen är att bygglönerna hittills har hållit sig inom avtalade ramar. Om andra kvartalet innebär ett trendbrott så kommer det ovanligt sent. Men det behövs mer än ett kvartal för att avgöra om utvecklingen vänt.

Under första kvartalet i år redovisade Byggnads fortsatt minskande andel prestationslöner. Det mönstret bryts också under andra kvartalet.
I TBM-gruppen ökade ackordsandelen från 24,5 procent under andra kvartalet 2005 till 25,1 procent under samma kvartal i år. Ökningen blir än mer markant jämförd med första kvartalet i år då ackordsandelen var 21,9 procent.

TBM-gruppens kraftiga löneökning på prestationslöner i Hälsingland är, enligt avdelningen, ett trendbrott som beror på bra projekt. Man tror att den låga andelen prestationslöner kommer att lyftas på sikt.
I Kiruna och Kalix visar också statistiken på stora förändringar. Men där handlar det om förändringar som uppstår när mycket få ackordstimmar i ett kvartal jämförs med kvartal med högre timantal.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Löner och ackordsandel ökade andra kvartalet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig