info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Löneglidning oroar byggarbetsgivare

Höga löneökningar inom byggsektorn oroar Sveriges Byggindustrier. I sin senaste konjunkturprognos varnar man för att stora löneökningar i byggsektorn kommer att leda till inflation.

Det senaste halvåret har lönerna i byggsektorn ökat med sex procent, varav hälften utgör löneglidning utanför de centrala avtalen.
Inom industrin ökade lönerna under samma period med tre procent.
2001 blev ett svagt år för byggandet och 2002 väntas bli lika svagt. Båda åren ökar bygginvesteringarna med en procent per år. Det är mindre än vad som spåtts i tidigare prognoser
Nästa år väntas emellertid byggandet öka med fem procent.

Byggandet av nya bostäder väntas fortsätta att öka något. I år påbörjas cirka 23 000 nya lägenheter, mot 20 600 förra året och 16 600 året innan.
Men nu är det åter byggandet av flerbostadshus som står för ökningen. Villabyggandet väntas minska kraftigt efter fyra år av stadig uppgång.
Byggandet i landet är liksom tidigare koncentrerat till de tre storstadsregionerna. Stockholm, Västra Götaland och Skåne svarar för mer än hälften av allt byggande i landet.

Byggandet för industrin väntas minska. Däremot väntas en ökning av offentliga beställningar, även om ökningen kommer att märkas först nästa år. Det gäller bland annat ombyggnaden av E 4:an norr om Uppsala och Norrortsleden i Stockholm.
Byggandet av master och markstationer till mobilnätet 3 G, som i tidigare prognoser väntats hålla anläggningsbyggandet i gång, dröjer ytterligare några år.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Löneglidning oroar byggarbetsgivare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig