info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lönedumpning misstänks på byggen

Anställda på det polska företaget Jurex misstänks ha jobbat helt utan lön i flera månader och därefter bara ha fått 60-70 kronor i timman. Runt hälften av vad de ska ha enligt avtal.

Byggnads och Sveriges Byggindustrier är på kollisionskurs om löneredovisningen. Facket kräver pappren på bordet. Lönetvisten gäller det polska byggföretaget Jurex, som är underentreprenör till Skanska vid ett bygge i Karlshamn och vid ett Skanskabygge i Växjö.
– Vi har fått samstämmiga uppgifter från flera håll om att de polska arbetarna har fått alldeles för låga löner. Men hittills har Sveriges Byggindustriers inställning varit att vi inte ska få uppgifter om lönerna, vilket är mycket anmärkningsvärt, säger Lars Hildingsson, mätningsföreståndare och ombudsman på Byggnads Sydost.
Jurex är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, dess anställda omfattas av kollektivavtal och ska enligt uppgifter från företaget tjäna 125-140 kronor i timman. Men uppgifter till Byggnads talar om helt andra löner.
‑ I Karlshamn, där jobbet nu är avslutat, misstänker vi att de anställda under flera månader inte fick någon lön alls, utan har fått väldigt försenade löner. De ska sedan bara ha fått 60-70 kronor i timman, berättar Lars Hildingsson. Enligt hans uppgifter har företaget betalat ut pengarna först efter påtryckningar. Också i Växjö ska de verkliga lönerna ligga runt 60-70 kronor i månaden, enligt vad Byggnads fått veta. Detta har upprört facket och Lars Hildingsson, som kräver att lönerna ska redovisas. Redan under förhandlingar som hållits om bland annat en ackordsöverenskommelse har facket begärt papper som bevisar att arbetarna får ut rätt lön.

Men Sveriges Byggindustrier, som representerar Jurex, och Byggnads, har hamnat på kollissionskurs om löneredovisningen.
– Vi begärde uppgifter för att kunna kontrollera att arbetarna fick rätt lön. Företaget var berett att redovisa vissa uppgifter, som visserligen var alldeles för få. Men det mest anmärkningsvärda var att Sveriges Byggindustrier motsatte sig att de redovisade uppgifterna, säger Lars Hildingsson. För Byggnads har misstankarna om för låga löner vuxit sig allt starkare under en tid. De specifika farhågorna har man därför inte tagit upp under förhandlingarna, däremot menar facket, att det är självklart att de ska få fått tillgång till tidlistor och bankpapper som bevisar att rätt löneutebetalningar som görs. – Jag ser otroligt allvarigt på detta. Konsekvensen blir lönedumpning och att företagen konkurrerar på ojämlika villkor. Vi måste att möjlighet att kontrollera att arbetarna får rätt löner, säger Lars Hildingsson. Han kommer nu att begära centrala förhandlingar i frågan. Arbetsgivarorganisationen har hänvisat till att företaget först ska ha gjort en granskningsöverenskommelse med facket om hur lönerna ska redovisas. Men något sådant avtal finns inte ännu. Lars Hildingsson anser dock att det inte är något hinder för en redovisning. Facket menar också att Skanska har ett stort ansvar för att rätt löner betalas.

Lars-Otten Froode är chef på Sveriges Byggindustrier i Karlshamn. Han säger att han är förvånad över uppgifterna om lönedumpning och att han fick kännedom om misstankarna under onsdagen.
-Jag har inte tidigare känt till att det funnits misstankar om så låga löner bland Jurex anställda, säger han och fortsätter:
– Om uppgifterna skulle stämma kommer vi omedelbart att utesluta Jurex ur Sveriges byggindustrier. Han säger att han snarast möjligt ska kontakta Byggnads för att reda ut frågan. Eftersom han inte tidigare fått veta av facket att man hyst misstankar om lönedumpning och att han tänker begära fram papper av företaget som visar vilka löner som betalas ut.
Enligt Lars-Otten Froode har Sveriges Byggindustrier tidigare avvisat Byggnads krav om att Jurex skulle redovisa byggföretagets utbetalningar av byggnadsarbetarnas löner, eftersom det inte fanns någon granskningsöverenskommelse uppgjord mellan facket och byggföretaget. Detta anser Lars-Otten Froode att de skulle gjort för länge sedan. Han säger att facket också, enligt honom har velat ha för detaljerade uppgifter, uppgifter som företaget har sagt att de inte kan ge, enligt polsk lagstiftning. Men nu menar han att genom uppgifterna om lönedumpningar, hamnar allt i ett nytt läge.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lönedumpning misstänks på byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig