info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lönebråket fortsätter i väst

Fortsatt lönebråk samt anklagelser om avtalsbrott, otillåten stridsåtgärd och föreningsrättskränkning. Byggnads och NCC i Västsverige har mycket att reda ut under hösten.

Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om den omfattande konflikten mellan Byggnads och NCC i Västsverige. Åtminstone 150 byggnadsarbetare på fjorton arbetsplatser har berörts av oenigheter som i grunden handlar om olika viljor gällande vilket lönesystem som ska gälla. Byggnads vill ha ackordslön, företaget säger att de vill ha ett mer förutsägbart lönesystem än det Byggnads önskar.
Nu fortsätter förhandlingarna om lönerna, samtidigt som Byggnads också kallat företaget till förhandlingar om brott mot kollektivavtalet och medbestämmandelagen.

Valde att bryta mot avtalet

I och med tvisterna om lönerna har byggnadsarbetare under långa perioder arbetat för lön på utbetalningsnivån, en lägre lön som träder i kraft då man inte kan enas i löneförhandlingar.
I maj gick dock NCC ut med att man väljer att begå avtalsbrott och betala ut en högre lön; 198:19 i timmen i stället för utbetalningsnivån på 165-170 kronor i timmen. Per Kinell, avdelningschef på NCC, sa då till Byggnadsarbetaren att företaget självklart vill följa kollektivavtalet men att man samtidigt har ett ansvar för medarbetarna enligt arbetsmiljölagen. Han beskrev läget som psykosocialt jobbigt på arbetsplatserna.
– Då väljer vi att, av arbetsmiljöskäl, bryta mot kollektivavtalet och betala högre än utbetalningsnivån, sa han.
Byggnads hävdar dock att NCCs agerande är ett försök att splittra sammanhållningen mellan facket och arbetsgivarna.
– Det är företaget själva som försatt sig och medarbetarna i den här situationen genom att inte respektera vårt avtal, sa Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin tidigare under sommaren.

”En otillåten stridsåtgärd”

Byggnads har efter att den högre lönen började betalas ut kallat NCC till förhandling om avtalsbrott, samt om två brott mot medbestämmandelagen (mbl); föreningsrättskränkning och otillåten stridsåtgärd.
Avtalsbrottet består av att man betalar ut den högre lönen trots att utbetalningsnivån, enligt avtalet, ska gälla i det här läget. Gällande mbl-brotten säger Jesper Carlsson, avtalsansvarig i Byggnads väst, att man anser att företaget vägrar förhandla enligt avtalets löneparagraf och därmed gör sig skyldigt till föreningsrättskränkning.
– De vill endast förhandla om tidlön, säger han.
Vidare menar Byggnads att det är en otillåten stridsåtgärd att betala ut den högre lönen.

”Det handlar om hälsa”

Johan Gillberg, förhandlingschef på NCC, säger att han inte kan se att företaget begått någon föreningsrättskränkning. Han säger vidare att beslutet om att betala ut den högre lönen inte var någon stridsåtgärd för honom, att det handlade om ansvaret för medarbetarnas hälsa.
– Det är ju en intressant fråga, hur reglerna i byggavtalets paragraf tre står sig mot arbetsmiljölagen. Vår bedömning är att vi, på grund av den situation vi nu befinner oss i, måste förhålla oss till lagen, säger han
Om en dryg vecka ska NCC och Byggnads fortsätta samtalen om själva lönetvisten, parallellt kommer förhandlingar hållas gällande fackets övriga anklagelser mot företaget.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lönebråket fortsätter i väst

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig