info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lokala byggare mot centraliserat BI

Stockholms Byggmästare beskriver idén om att starta en egen förening som en beredskapsåtgärd inför en extra stämma i Sveriges Byggindustrier (BI).

När Stockholms Byggmästareförening på onsdagen beskrev sin idé om att starta en egen rikstäckande arbetsgivareförening handlade det först och främst om att öka trycket på BI i diskussionerna inför en extra stämma.
– Det ska ses som en beredskapsåtgärd som vi tyvärr nödgats till inför hotet att stå inför ett avtalslöst tillstånd, sade Jerker Wallin, ordförande i Stockholms Byggmästarförening och styrelseledamot i BI.

På en presskonferens beskrev styrelseledamöterna i Stockholmsföreningen den segslitna konflikten som de små och medelstora företagens kamp mot de stora byggjättarna som driver på för en centraliserad verksamhet i BI.
– De rikstäckande företagen har egen verksamhet som vi lokala byggare behöver hjälp med att samordna i byggmästarföreningen, förklarade Jan Henriksson, vd i Q-gruppen.

Byggmästarna i Stockholm berättade att de har planerat in ett möte med Byggnads i början av november för att diskutera frågan om ett eget kollektivavtal, vid sidan av de rikstäckande avtalen med Byggnads och BI som parter. Ett sådant avtal kan bli billigare för arbetsgivarna som går med på grund av att den nya föreningen kommer att ha en lägre medlemsavgift än BI. I övrigt tror initiativtagarna inte att det blir så stora skillnader mellan de nu gällande avtalen och ett eventuellt nytt avtal med den nya arbetsgivareorganisationen som part.
– Det är inte det som är den viktiga frågan. Orsaken till att vi tvingats hit är att vi är lokala företag som behöver en lokal organisation, sade Jan Henriksson.

De beslutsbefogenheter som BI centraliserat till huvudkontoret handlar bland annat om budget och ekonomi samt personalfrågor.
Föreningen i Stockholm, som har 700 byggföretag som medlemmar, omfattar också Södertälje och Gotland. Vid den omorganisation som genomfördes vid millennieskiftet försvann alla byggmästareföreningar utom just föreningen i Stockholm. Då genomfördes en medlemsomröstning i stockholmsföreningen där 75 procent av företagen, dock inget av de stora rikstäckande företagen, röstade för att vara kvar som en egen förening.

Nu har BI för avsikt att ändra i stadgarna så att det, enligt styrelsen i Stockholm, inte blir möjligt att ha kvar det samarbetsavtal som gällt sedan den förra omorganisationen. Om de nya stadgarna antas på BI:s extra stämma den 30 november kommer Stockholms Byggmästareförening att sätta sin nya arbetsgivareorganisation i sjön så att den kan verka som egen avtalspart från årsskiftet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lokala byggare mot centraliserat BI

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig