info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lockout på plåtföretag

Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) lämnade på torsdagen in varsel om lockout för Byggnads medlemmar på 100 företag. Totalt omfattar lockouten cirka 900 personer.

Den gäller medlemmar som arbetar under kollektivavtalen byggnadsplåtslageri, ventilation och plåtbearbetning och omfattar cirka 900 personer.
Om ingen överenskommelse nåtts träder lockouten i kraft den 23 maj klockan 06.00. En lockout innebär att de anställda utestängs från arbetet.

Snedvrider konkurrens

-Vi ser mycket allvarligt på konflikten och Byggnads strejk som nu är inne på tredje veckan. Vi tar till den här åtgärden för att skydda våra medlemsföretag, säger säger Henrik Boman chefsjurist och förhandlingschef på PLR.
Han säger att strejken drabbar de uttagna företagen mycket hårt och att man därför valt att ta till åtgärden med lockout.
-I många städer har man tagit ut ett företag i strejken. Det snedvrider konkurrensen och gör att vi i städer som till exempel Örebro, Umeå. Malmö med flera, också tar ut de övriga företagen, säger Henrik Boman.

Allvarlig upptrappning

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker det är förvånande att arbetsgivarna tar till en så omfattande lockout. Arbetsgivarna varslar om lockout på 100 företag, medan strejken idag omfattar betydligt färre plåtslagerier.
-Detta är en allvarlig upptrappning av konflikten, säger han.
-Kostnaden för det produktionsbortfall som lockouten innebär, överstiger vida kostnaden för Byggnads krav på sju timmars arbetstidsförkortning per år. En arbetstidsförkortning som dessutom ska bekostas genom att våra medlemmar avstår löneutrymme, fortsätter Torbjörn Johansson.
Enligt arbetsgivarna kostar strejken idag företagen sammanlagt cirka fem miljoner kronor per dygn i hela landet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lockout på plåtföretag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig