info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO-protester mot nytt skyddskrav

Arbetsmiljöverket har ändrat policyn och tycker att det i allmänhet räcker med filtermasker mot isocyanater. Nu protesterar LO.

– Det är fullkomligt obegripligt. Vi anser att de som jobbar med isocyanater ska ha friskluftsmask, säger Sven Bergström, från LO:s kemigrupp.
Gruppen protesterar i ett brev till Arbetsmiljöverket och kräver flera åtgärder.
Sven Berström anser att verkets rekommendation är särskilt märklig, mot bakgrund av den nya studie som kommit om osäkerheter med filtermasker.
Arbetsmiljöverkets nya rekommendationer om att filtermasker i allmänhet räcker som skydd mot isocyanater, tillkom efter en undersökning gjord vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Efter den har verket dragit slutsatsen att det går att skydda sig mot alla typer av isocyanater med filterskydd.

Men Sven Bergström anser inte att undersökningen räcker som underlag. Han har också reagerat på att arbetsmiljöverket på sin hemsida har flera olika rekommendationer på vilket skydd man ska ha mot isocyanater.
I brevet kräver LO att arbetsmiljöverkets budskap om andningsskydd ska bli enhetligt, samt att kraven ska följa den konsensusrapport där skyddskraven är högre.
LO tycker också, bland annat, att en förnyad marknadskontroll snarast bör genomföras för att klargöra kvalitén hos de andningsskydd som idag finns på den svenska och nordiska marknaden.
Birgitta Carlsson är ansvarig för andningsskydd på arbetsmiljöverket. Hon beklagar att informationen om skydd mot isocyanater ger flera olika rekommendationer på verkets hemsida. Men vidhåller policyn för isocyanater.
-Kan man använda trycklyftsmask är det bra. Men där det inte går är det tillräckligt att ha filtermask om man har rätt filter och mask, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO-protester mot nytt skyddskrav

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig