info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO-kritik mot stora upphandlare

Stockholms stad, en av två svenska myndigheter som annonserade om flest upphandlingar förra året, får sina upphandlingsrutiner sågade.

LO-distriktet i Stockholm gör en årlig enkätundersökning gällande upphandlingsrutinerna i kommunerna i länet. I år har 19 av 26 kommuner svarat. Efter att ha vägt samman deras svar ger LO-distriktet grönt ljus till endast en av dem; Järfälla.
Vi har tidigare i dag skrivit om statistik från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten som visar att en stor del av de offentliga upphandlingarna gäller bygg- och anläggningstjänster. Enligt den rapporten annonserade Stockholms stad ut näst flest upphandlingar av alla myndigheter i landet förra året. Samtidigt är Stockholms stad en av tre kommuner som, tillsammans med Tyresö och Vaxholm, får sina upphandlingsrutiner underkända i LO-distriktets rapport. Rapportförfattarna ger dem rött ljus och menar att de inte kan anses ha tillfredsställande rutiner för kontroll vid upphandling.
Övriga kommuner i rapporten får gult ljus, vilket ska tolkas som att de bedöms ha rutiner och kontroll på viktiga områden, men att det finns utvecklingsbehov.

Få kontrollerar underleverantörer

LOs enkätundersökning visar bland annat att endast sju av nitton svarande Stockholmskommuner alltid kontrollerar underleverantörerna vid upphandlingar. Av övriga gör elva kontroller i vissa fall, medan en kommun aldrig gör det. LO-distriktet skriver att det innebär att många företag i till exempel byggbranschen, där många underleverantörer anlitas, aldrig kontrolleras.
Tolv av arton kommuner uppger att de löpande kontrollerar att samtliga deras huvudleverantörer följer lagar och förordningar. Men gällande underleverantörer är det bara två av sjutton kommuner som gör sådana kontroller annat än i vissa fall.
Ingen av kommunerna i enkäten kollar alltid att det företag de anlitat sedan följer det ingångna avtalet.

”Riskerar att bidra till brottslighet”

På frågan om vad tjänstemännen behöver för att förbättra kontrollerna är de vanligast svaren mer tid och mer ekonomiska resurser.
LO-distriktet konstaterar att den offentliga sektorn varje år köper varor, tjänster och entreprenader för över 500 miljarder kronor och att bara kommunerna i Stockholms län gjorde inköp värda uppemot 80 miljarder kronor år 2011. Rapportförfattarna slår fast att kommunerna riskerar att bidra till ekonomisk brottslighet och skattefusk, osund konkurrens och försämrade arbetsvillkor om kontrollerna brister.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO-kritik mot stora upphandlare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig