info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO kräver hårdare tag mot isocyanater

LO kräver en rad förbättringar för att komma tillrätta med isocyanaterna som är ett stort och växande arbetsmiljöproblem.

Organisationen har antagit ett handlingsprogram för att hindra arbetstagare från att skadas av giftet som bland annat finns i byggprodukter. Bristande kunskap och dålig varuinformation bidrar idag till att många blir utsatta.
Några av LOs krav är:
Att biologisk provtagning blir en rättighet för arbetstagare som exponeras för isocyanater.
Att tryckluftsmatat andningsskydd ska användas vid allt regelmässigt arbete med isocyanater.
Att isocyanater ersätts med mindre farliga ämnen.
Att det mäts mer ute på arbetsplatserna för att kartlägga de kemiska riskerna.
Vidare vill LO att mer resurser ska avsättas till forskning om kemikalier. Mer resurser behövs också till yrkesinspektion och regionala skyddsombud så att de kan öka bevakningen på arbetsplatserna. Ett vanligt problem idag är att arbetsmiljöreglerna inte följs.
Kundskapsbrister finns även på skolorna och yrkesskolornas lärare måste därför få en kompetenshöjning när det gäller arbetsmiljö i allmänhet och härdplaster i synnerhet, tycker LO.
Det finns också krav om att kemikalieinspektionens tillsyn ska ökas och att arbetarskyddsstyrelsen ska revidera sina föreskrifter. Detta efter att nya mätmetoder visat att människor i långt större utsträckning än vad man tidigare känt till exponeras för isocyanater.
Isocyanater finns bland annat i fogskum, färger, lim och lacker och kan ge upphov till allergi, astma och en nedsatt lungfunktion. Men eftersom okunskapen varit stor har många blivit skadade utan att de fått en chans att få skadan klassad som arbetsskada.
LO har tagit fram en rapport ”Astma och Allergi av isocyanater” och kommer nu att sprida information om isocyanater både på arbetsplatser och i skolor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO kräver hårdare tag mot isocyanater

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig