info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LKAB sänker inte larmnivå

LKAB är i nuläget inte berett att sänka de höga larmnivåerna som varnar för farliga gaser i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Trots att Arbetsmiljöverket i ett brev kritiserat detta.

Det framgår av det svar som LKAB lämnat till verket. Istället vill LKAB nu ta reda på den exakta exponeringen av farliga gaser som arbetarna utsätts för. Detta ska ske inom ramen för ett program att kartlägga gasnivåer i hela gruvbranschen. Byggnadsarbetaren berättade i nummer 14 att LKAB: s gasvarnare är inställda på larmvärden långt över gränsvärdet för exponering av kvävedioxid i dieselavgaser.

Arbetsmiljöverket kritiska

Arbetsmiljöverket har kritiserat detta, tycker det är olämpligt och har begärt svar på varför man inte har lägre värden. Verket menar att försiktighetsprincipen bör styra.

Ska mäta

I ett tidigare svar har LKAB bland annat hänvisat till att man gjort mätningar av luften för gruvpersonal i Malmberget och inte ser någon akut risk att medarbetare överskrider det hygieniska gränsvärdet. Men man säger också i sitt senaste brev att man inte litar på en enskild mätserie och därför vill ha ett bättre underlag innan man eventuellt gör någon förändring av sina regler.
Arbetsmiljöverket ska nu ta ställning till hur man ska agera fortsättningsvis. I dieselavgaser finns det farliga ämnet kvävedioxid som mäts i ppm. Enligt gränsvärdet får man utsättas för för maximalt 1 ppm under åtta timmar. Men på LKABs gruvor i Kiruna och Malmberget är larmvärdet satt till 2 ppm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LKAB sänker inte larmnivå

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig