info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Livsfarliga ställningar - inspektör stoppade bygge

Ett bygge i närheten av Katrineholm har stoppats efter en inspektion från arbetsmiljöverket. - Ställningarna såg ut att höra hemma någon gång på 1800-talet. Jag har aldrig sett något liknande, säger arbetsmiljöinspektören Benny Johansson.

Utländsk arbetskraft bedriver renoveringsarbete på Fogelsta Säteri i Sörmland. När arbetsmiljöverket gjorde en inspektion igår, visade det sig att ställningarna på bygget var direkt livsfarliga och arbetet stoppades omedelbart.
– Det fanns en uppenbar risk för fallolyckor, säger inspektören Benny Johansson.
Byggherren måste nu vidta åtgärder så att byggarbetsplatsen blir säker och rapportera in åtgärderna till arbetsmiljöverket.
– Förbudet hävs när riskerna är åtgärdade, säger Benny Johansson.

Anmärkningarna gällde flertalet ställningar. En av dem var till exempel uppställd på en gaffeltruck (på gafflarna). Ställningen stod lutad in mot husväggen.
– Jag trodde inte att man skulle få se något sådant i modern tid, säger Benny Johansson.
Andra ställningar var uppbyggda med hjälp av gran-stolpar och reglar kors och tvärs. Granstolparna stod rakt på marken, inte på plattor, vilket gjorde att hela konstruktionen riskerade att bli ostadig vid regnväder.
– När det blir blött i marken så kan stolparna sjunka och det kan bli en brytning någonstans i ställningen.

Reglerna för ställningar har skärpts. Det krävs numera att den som bygger ställning ska vara utbildad.
Vid inspektionen upptäcktes också att byggherren inte hade någon arbetsmiljöplan för arbetet.
– I planen ska det stå vad det finns för riskmoment och hur man löser detta. En sådan plan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen för arbetarna att ta del av, säger Benny Johansson.

Byggnads avdelning i Mälardalen har även besökt bygget. Avdelningen har polisanmält byggherren för brott mot arbetsmiljölagen, eftersom arbetsplatsen saknade arbetsmiljöplan, vilket är en straffsanktionerad bestämmelse i lagen.
– Det var fem-sex arbetare som jobbade på bygget. Utländska arbetare är väldigt utsatta. De har inte samma skydd och är rädda för att skickas hem om det inte passar. Det är faktiskt människors säkerhet det handlar om, säger Alf Svensson, ombudsman på Byggnads avdelning i Mälardalen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Livsfarliga ställningar - inspektör stoppade bygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig