info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Livsfarliga risker för svetsare

Vvs-montörer utsätts för extrema risker vid svetsning, hårdlödning och avluftning. Rökgaserna och ämnena är ofta livsfarliga både på kort och lång sikt. Därför gör Byggnads och VVS-företagen en gemensam satsning för att tala om hur man kan arbeta säkert.

Till grund för satsningen ligger en ny forskningsrapport och broschyrer som informerar vvs-montörerna och svetsarna om riskerna och hur de kan göra för att slippa bli sjuka och skadade. Den ena handlar om svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser. Den andra om arbete med avluftning av fjärrvärmerör.
– Vi vill nå alla som svetsar ute på arbetsplatserna, liksom de som på annat sätt exponeras för röken och de farliga ämnena. Broschyrerna kommer i första hand att skickas ut till alla våra avdelningar, för att de på lämpligt sätt ska se till att alla som berörs får kännedom om detta. Också vvs-företagen går ut till sina medlemmar, säger Leif Wall, arbetsmiljöombudsman i Byggnads.

Slog larm

– Äntligen talar man öppet om farorna i branschen och det finns bevis för hur farligt det är. Nu börjar det stora arbetet att omsätta detta i praktiken, så att vvs-montörerna börjar skydda sig, säger Gunnar Wigenstam, huvudskyddsombud på NVS. Han var den som gick i spetsen när tre skyddsombud under förra året slog larm i Byggnadsarbetaren om hälsofarorna för vvs-montörer och svetsare.
I samma veva tillsatte VVS- och Kylbranschens Arbetsmiljöråd en utredning, med målet att systematiskt gå igenom riskerna och komma med ett underlag för säkrare arbete.
För trots den farliga arbetsmiljön är många vvs-montörer omedvetna om riskerna och använder ofta inget skydd. Det konstateras i rapporten av forskaren Eliana Alvarez de Davila vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Förutom att hon gått igenom forskning om riskerna har hon också besökt arbetsplatser och talat med arbetsgivare och anställda.

Stora risker

Riskerna för dem som svetsar, löder och avluftar är mycket stora, både på kort och lång sikt. Efter att skyddsombuden larmat inträffade dessutom två dödsfall i branschen. I maj kvävdes en svetsare till döds då argongas trängt undan syret och han hittades livlös i ett rör där han arbetade. I oktober samma år dog en licenssvetsare efter en olycka i samband med luftning av rör, då han utsatts för mycket höga halter av gasen kolmonoxid. Till detta kommer ytterligare olyckor vid liknande arbetsmoment. Vvs-montörer och svetsare löper också risk för svåra sjukdomar på längre sikt. De som svetsar i rostfritt stål, har en ökad risk att få lungcancer liksom minskade möjligheter att få barn. Andra risker vid svetsning är till exempel nervpåverkan, liksom en ökad risk att dö i hjärtinfarkt.

Farligt i trånga utrymmen

I broschyrerna gås olika risker igenom och man får konkreta tips på säkrare arbeten. Hur farligt ett jobb är beror på hur man arbetar, vilka svetsmetoder som används och vilket gods man svetsar i. Ju längre tid en arbetare utsätts desto större är riskerna. En fara uppstår till exempel vid svetsning i trånga och dåligt ventilerade utrymmen. Risker för livshotande skador finns bland annat om man står nära rökplymen och andas in mycket svetsrök.
– Jag visste en del om farorna förut genom olika forskningsrapporter. Men de sammanlagda riskerna som nu kommer fram är värre än jag trodde, säger Gunnar Wigenstam.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Livsfarliga risker för svetsare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig