info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Livsfarliga fel på byggen

Fyra professorer angriper i dag byggbranschen på Dagens Nyheters debattsida. De kräver politiska åtgärder för att undvika kvalitetsbrister som skapar risker för dödsfall.

Lennart Elfgren, Sven Thelandersson, Kent Gylltoft och Håkan Sundquist är professorer vid tekniska högskolor (i Luleå och Lund samt på Chalmers och KTH). På Dagens Nyheters debattsida beskriver de i dag en byggbransch som släpper igenom livsfarliga kvalitetsbrister.
Skribenterna tror att problemen bottnar i att det är många som är inblandade i byggprocessens olika led. Ansvarsfördelningen beskrivs som otydlig, det sägs ofta vara oklart vem som har ansvar för exempelvis kvalitetskontroll. Högt tempo och bristande dokumentation av sådant som bärförmåga pekas också ut som orsaker till bristerna.

Leder till dödsolyckor

Som exempel räknar professorerna upp en rad olyckor som Byggnadsarbetaren tidigare har rapporterat om. Det gäller rasolyckan i Kista där en balk gav vika och en byggnadsarbetare miste livet 2008. Det gäller gjutformen som samma år rasade på brobygget över Älandsfjärden. I den olyckan omkom två arbetare. De tar också upp att ett nästan färdigbyggt trevåningshus i Ystad kollapsade i våras. Ingen skadades tack vare att raset skedde på natten. Vidare nämner artikelförfattarna de takstolar som föll vid bygget av en fotbollshall i Örnsköldsvik för två veckor sedan. En person skadades.

Kräver striktare regler

”Denna typ av händelser borde inte kunna inträffa i ett utvecklat land som Sverige” skriver de fyra professorerna. De slår fast att utredningar som görs efter sådana här händelser nästan utan undantag visar på grova fel i planering och/eller utförande.
”Regeringen måste snarast initiera åtgärder för att ta tag i dessa problem” skriver professorerna. Skribenterna tycker att skarpare myndighetsutövning är nödvändig. De vill ha tydliga krav på dokumentationen av stabilitet och bärförmåga för byggnader. De vill också se en oberoende teknisk granskning som organiseras i offentlig regi. Dessutom vill de se tydliga krav på systematisk uppföljning då exempelvis ett ras inträffat.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Livsfarliga fel på byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig