info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Livsfara på bygge: "Något av det värsta jag sett"

Livsfarliga skyddsräcken och 50-70 otäckta hål i bjälklaget var bara några av alla fel som mötte fackets representanter när de kom till bygget. Arbetet stoppades i flera delar.

Ren livsfara, konstaterade skyddsombudet. Till vänster ett skyddsräcke som är helt löst i nederkant och vippar utåt. Till höger ett halvfärdigt skydd. Foto: Privat

På Trollesunds Gårdar i Bandhagen, i södra Stockholm, ska 158 lägenheter växa fram i sju punkthus. När facket kom till bygget blev skyddsombuden bestörta över de allvarliga riskerna.

– Detta är något av det värsta jag sett på ett så stort bygge. På vissa ställen var det risk för fall från 20 meters höjd, säger Claes Thim, regionalt skyddsombud på Elektrikerförbundet som besökte arbetsplatsen 23 juli.
Bland annat var ett skyddsräcke helt löst och vippade utåt om man rörde det. Fallhöjden var flera våningar.

Claes Thim och en kollega från El-Ettan kom till arbetsplatsen för att följa upp ett tidigare besök, som gjordes en vecka tidigare, i sällskap med Rikard Mossberg som jobbar med arbetsmiljöfrågor på Byggnads Stockholm-Gotland.

På många ställen var skyddsräcken då lösa eller saknades helt. Sparkskydd saknades på ställningar eller var för låga. Virke som inte var godkänt hade använts till att göra egna skyddsräcken, stegar och ramper.
Ställningar runt hus var inte skyltade, det var oklart vilka ställningar som fick beträdas eller inte. Både då och vid ett senare besök stoppades flera jobb.

När Claes Thim kom tillbaka för att följa upp kraven blev han upprörd.

– Det var fortfarande mycket farligt. Vissa saker var åtgärdade men det var fortfarande alldeles för dåligt och dessutom hade nya faror tillkommit, berättar han.

Trots att facket sagt till om att öppna schakt och hål måste täckas fanns nu 50-70 nya hål i bjälklaget som inte täckts över. Där fanns risk att snubbla eller tappa verktyg och föremål på folk som jobbar under.
Flera skyddsräcken var fortfarande direkt livsfarliga eller saknades helt.

– På vissa av dem kunde man inte direkt se att de var felaktiga och det är illa. Du invaggas i en falsk säkerhet, säger Claes Thim.

Det var också dammigt och låg mycket skräp och brännbart material på arbetsplatsen, samtidigt som det bara fanns en enda brandsläckare för hela bygget. Det saknades ordentliga utrymningsplaner och brännbart material fanns där man skulle utrymma vid brand.

– Samordningen var katastrof, det hölls för få skyddsronder och det var oklart med arbetsberedningar och riskanalyser, det var helt klart att produktion går före arbetsmiljö, säger Claes Thim.

Byggnads Rikard Mossberg hade inte möjlighet att vara med vid andra besöket men instämmer i Claes Thims kritik :

– Det fanns en stor risk att arbetare skulle skada sig, så allvarliga var riskerna. Vi kommer att göra ett uppföljande besök och kontrollera ytterligare vad som hänt om några veckor, säger han.

Hål i valvet med snubbelrisk och mycket damm och oreda på arbetsplatsen, liksom problem med utrymningsvägar.

Byggnadsarbetaren har sökt ansvariga för bygget, som leds och drivs av Byggnads AB Tornstaden Öst, som också är ansvarigt för arbetsmiljösamordningen. Företaget har inga egna byggnadsarbetare anställda. Bygget startade våren 2018 och planeras vara klart sommaren 2020.  Helena Hedlund, kommunikationsansvarig på AB Tornstaden, svarar i mail om händelserna efter att ha fått information från ansvarig på bygget.

”Under juli månad besökte Byggnads och SEF arbetsplatsen och utförde en skyddsrond utöver ordinarie skyddsronder. Under skyddsronden uppdagades ett antal brister som vi därefter arbetat med att åtgärda i prioriterad ordning. Arbetsmiljöverket delgavs bristerna och besökte därefter arbetsplatsen. Vid besöket var de tillfreds med de åtgärder som vi arbetade med för att undanröja bristerna. En vecka efter första besöket återkom SEF till arbetsplatsen och det noterades att vissa brister inte var åtgärdade. Vi påskyndade då de återstående åtgärderna och skickade omgående en skriftlig åtgärdsplan med tidsangivelser till Byggnads och SEF.”, skriver hon.

Beställaren Wallenstam svarar genom sin kommunikationsdirektör Elisabeth Vansvik att arbetsmiljön är högt prioriterad. ”Därför är det givetvis otillfredsställande när kvaliteten på arbetsmiljön inte motsvarar våra högt ställda krav.”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Livsfara på bygge: "Något av det värsta jag sett"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig