info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Liten framtidstro bland byggnadsarbetare

Bara drygt hälften av 500 tillfrågade byggnadsarbetare tror att byggbranschen är ett framtidsyrke.

Det visar en Sifoundersökning som Sveriges Byggindustrier beställt. Allmänheten och byggcheferna tror betydligt mer på branschen.
Även om relativt många byggnadsarbetare misstror branschens förmåga att ge jobb så är det allmänna förtroendet högt. 75 procent av de tillfrågade byggnadsarbetarna har ganska stort eller mycket stort förtroende för branschen. Byggcheferna har ännu större förtroende för sin bransch medan 62 procent av de 1 000 tillfrågade ur allmänheten hyser förtroende för branschen.
– Vi är glada över att förtroendet är så högt. Sifo har inte gjort några liknande undersökningar på andra branscher men i jämförelse med förtroendet för varumärken är det höga värden vilket är mycket glädjande, säger Gisela Högberg, informationschef på Sveriges Byggindustrier.
Undersökningen visar att byggchefer och allmänhet har en god tilltro till byggbranschens förmåga att verka för en god säkerhet och arbetsmiljö för byggnadsarbetarna. Byggnadsarbetarna har en något lägre tilltro till arbetsmiljö- och säkerhetsförmågan i branschen.
Sveriges Byggindustriers Sifomätning har genomförts bland 500 byggnadsarbetare, 500 byggchefer och 1 000 personer ur allmänheten. Resultatet ska användas för att vägleda satsningar bland annat på opinionsbildning och förändringsarbete i branschen.
Bland resultaten i övrigt märks att allmänhet, byggchefer och byggnadsarbetare är positivt inställda till vägtullar samt att var femte person i gruppen allmänheten har anlitat svart byggarbetskaft.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Liten framtidstro bland byggnadsarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig