info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Låst läge i lönekonflikten

Lönekonflikten växer i Malmö. Den har nu spridit sig till flera arbetsplatser på Skanska och även till NCC, MVB och Peab.

Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om lönekonflikten på Skanskas arbetsplatser. På sex av Skanskas byggarbetsplatser råder nu stupstockslön, på 158 kronor i timmen sedan den 18 mars. Knäckfrågan är den så kallade riktpunkten Byggnads är kritiskt till att Skanska använder nybyggnadslistan från 1999, som de anser vara gammal och otidsenlig, och en för låg riktpunkt, 71 kronor i timmen. Skanskas uppfattning är att Byggnads har orimliga krav på lönerna.
– Vi har svårt att nå en uppgörelse, eftersom Byggnads kräver löneökningar som vi inte kan acceptera. Vi sitter i en verklighet, där lönerna ökade under förra året med dubbelt så mycket som den centralt avtalade lönehöjningen. Utöver detta ställer de krav på 1500 till 2000 kronor i månaden, säger Jonas Andé, ansvarig för yrkesarbetarfrågor på Skanska Sverige.

Konflikten utökas till fler arbetsplatser

Konflikten har nu utökats till elva byggarbetsplatser. Fem nya arbetsplatser har tillkommit de senaste 14 dagarna. Här har ingen överenskommelse uppnåtts lokalt. Varken Byggnads eller Skanska har begärt centralt förhandling. Konflikten är nu inte längre enbart ett problem för Skanska, utan har nu även spridit sig till arbetsplatser på NCC, Peab och MVB (Mark Väg och Bygg).

Lokala förhandlingar strandade

Sakfrågan är den samma här. På fem arbetsplatser på NCC är de lokala förhandlingarna strandade. Enligt Byggnads ombudsman, Björn Schoug, följer NCC sedan årsskiftet ny- och ombyggnadslistan från 1999, vilket gör att ackordslönerna sänks kraftigt. På en av arbetsplatserna får byggnadsarbetarna mellan 140 och 145 kronor. Genomsnittet på NCC:s arbetsplatser var 182,50 kronor i timmen förra året.
– Listan har inte använts på tolv, tretton år, vilket gör att den är urvattnad.Det har förändrats mycket med material och metoder sedan dess, säger Björn Schoug, ombudsman på Byggnads södra Skåne.

Skyddsombuden har sagt upp uppdrag

Situationen har dessutom trappats upp ytterligare. Samtliga skyddsombud på Skanskas sex arbetsplatser, där stupstock råder, har sagt upp sina uppdrag. Även fyra lagbasar har sagt upp sina uppdrag. Enligt Skanska är det Byggnads som har entledigat samtliga skyddsombud och lagbasar i ett skriftligt brev till Skanska. Byggnads tillbakavisar detta och anser att de själva har avsagt sig sina uppdrag.
– De pallar inte trycket längre. Deras skäl är den psykosociala miljön och att deras arbetskamrater inte mår bra, säger Freddie Åkerblom, ombudsman på Byggnads södra Skåne.

Läget är mycket låst

Läget är som sagt mycket låst. Byggnads ombudsmän tror att fler arbetsplatser snart kommer att gå på stupstockslön.
– Vi vill hitta en lösning och står till förfogande, men det är dödstyst från arbetsgivarens sida, säger Freddie Åkerbolm, ombudsman på Byggnads södra Skåne.
På grund av konflikten har produktionstempot sjunkit och Skanska har nu ökat antalet underentreprenörer och bemanningsföretag för att säkerhetsställa att projekten blir klara i tid.

Ser ni någon slags lösning på konflikten?
– Vi hoppas det, men om Byggnads fortsätter med krav om kraftiga löneökningar så låser sig positionerna. Det är olyckligt, säger Jonas Andé ansvarig för yrkesarbetarfrågor på Skanska Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Låst läge i lönekonflikten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig