info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Lärare skulle stoppat teleskopolyckan

Läraren säkerställde inte att arbetet utfördes i enlighet med arbetsmiljöplan och riskbedömning. Så motiverar tingsrätten den fällande domen efter elevolyckan vid Kvinnerstaskolan.

I fredagens dom lägger Örebro tingsrätt ansvaret för elevolyckan vid Kvinnerstaskolan på läraren och frikänner rektorn och dåvarande gymnasieenhetschefen.
Vid olyckan i oktober 2012, välte en teleskoplastare och två elever skadades, varav en livshotande.
Eleverna var sistaårselever vid bygg- och anläggningsprogrammet vid Kvinnerstaskolan. Ingen ansvarig från skolan fanns på plats då olyckan hände.
Flera faktorer tros ha påverkat att olyckan kunde ske, däribland markförhållanden, samt att teleskoparmen var ute på max.
Maskinen kördes dessutom från hytten istället för från korgen, vilket är förbjudet vid personlyft. Detta hade läraren tagit initiativ till och godkänt, medan eleverna inte fick veta att det var förbjudet. Läraren har sagt att han bedömde det som riskfritt, eftersom avsikten var att bara arbeta på 4-5 meters höjd.

Hade straffansvar

Tingsrätten anser att samtliga åtalade, såväl lärare, som rektor och gymnasieenhetchef hade ett ansvar för arbetsmiljön på Kvinnerstaskolan och dess undervisning.
Men man lägger det straffrättsliga ansvaret på läraren.
Rätten anser att läraren gjort en tillräckligt noggrann riskbedömning under förutsättning att jobbet skulle bedrivits på 4-5 meters höjd. Då hade enligt rättens mening teleskoplastaren inte vält, även om marken var ojämn.
Däremot anser tingsrätten att det var lärarens skyldighet, både i egenskap av lärare och arbetsledare att se till att arbetet utfördes i enlighet med arbetsmiljöplanen. Det säkraste sättet att göra detta hade varit att läraren varit på plats hela tiden och haft direkt uppsikt över arbetet, anser rätten. Men samtidigt säger man att eleverna som var myndiga och omvittnat duktiga, hade kunnat bli lämnade på egen hand. Men då skulle läraren informerat om riskerna och om att de inte fick köra upp teleskoparmen med arbetskorgen högre än hustaket.
Enligt tingsrätten har olyckan orsakats av att läraren inte säkerställt att jobbet utfördes i enlighet med arbetsmiljöplanen

Cheferna friades

Då det gäller att maskinen kördes från hytten istället för från arbetskorgen, konstaterar rätten att det var ett brott mot säkerhetsinstruktionerna, men anser inte att det haft ett relevant orsakssamband med olyckan.
Åklagaren ansåg att också rektorn och den dåvarande gymnasieenhetschefen skulle dömas för arbetsmiljöbrott. Men tingsrätten anser inte att de åsidosatt sina skyldigheter på något sätt som lett till arbetsplatsolyckan och väljer att fria. Den tycker att läraren hade tillräcklig utbildning och kunskap för att göra riskanalys och se till att arbetet utfördes på ett säkert sätt. Vidare att det ingick i hans uppgifter att handleda och utöva tillsyn över eleverna, samt informera dem om riskerna med jobbet.

arrow_forward Senaste nytt