info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Långt kvar till nya avtal

- Vi är inte nära men vi för konstruktiva diskussioner. Så beskriver Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson läget i de pågående förhandlingarna om nya bygg- och anläggningsavtal.

Avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) avbröts vid fyratiden idag utan att parterna kunnat enas om nya avtal. Men förhandlingarna fortsätter på måndag och Byggnads förhandlingschef beskriver samtalen som konstruktiva.
Bland de frågor som diskuterats de senaste dagarna finns arbetsgivarnas krav på att undanta små byggen, med färre än 1200 arbetstimmar, från regeln att Byggnads avdelning ska vara avtalspart. Byggnads har sagt att man accepterar ett sådant undantag för arbetsplatser med färre än 300 timmar om arbetsgivarna accepterar bland annat en begränsning av möjligheten att anlita underentreprenörer.
Man har också diskuterat grundlönens storlek och nivån på utgående lön vid strandade ackordsförhandlingar.
Enligt Gunnar Ericson har man ännu inte diskuterat pengar och frågan om ändrad förhandlingsordning i anläggningsavtalet har heller inte varit uppe.
– Det där är frågor som inte kommer upp förrän på slutet, kanske på måndag eller tisdag, säger Gunnar Ericson, som därmed antyder att det kan dröja in i november innan förhandlingarna blir klara.
De gamla avtalen löper ut den 31 oktober och målsättningen har varit att avtalens kulle vara klara till dess.
Byggnadsarbetaren har sökt men inte nått BI:s vd Bo Antoni för en kommentar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Långt kvar till nya avtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig