info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Läkarkoll krav vid farliga fiberjobb

Krav på läkarundersökningar och på kontroll av luftföroreningar vid arbete med eldfasta keramiska fibrer. Det är de stora nyheterna i nya hårdare regler, som infördes första oktober. De har tillkommit efter larm om att vissa fibrer kan ge cancer.

Eldfasta keramiska fibrer, som bland annat finns i isolering för mycket höga temperaturer, är farliga och misstänks kunna ge cancer i framförallt i lungorna samt andra typer av lungskador.
Därför har arbetsmiljöverket skärpt bestämmelserna om hur fibrerna och dammet från dem ska hanteras. De nya reglerna omfattar förutom de eldfasta keramiska fibrerna också andra syntetiska oorganiska fibrer; som specialfibrer och kristallina fibrer. De används bland annat i, gjuterier, stålindustrin, byggbranschen, med mera.

I byggbranschen är de som utsätts för fibrer bland annat isolerare, ugnsmurare som murar ugnar på industrier och rivningsarbetare.
Vidare utsätts installatörer som installerar eldfasta fibrer i bland annat värmeanläggningar, processenheter, med mera. Också de som murar eller reparerar skorstenar kommer i kontakt med materialen.

De eldfasta keramiska fibrerna är en ersättning för asbest, som är förbjuden att använda. Men också vissa typer av ersättningsmaterialet misstänks kunna ge cancer. Det finns dock idag inga forskarbevis för att dessa fibrer är lika farliga som asbestfibrerna.
Fibrerna dammar generellt sett väldigt mycket. Förutom risken för inre skador är de ofta mycket irriterande på huden och i övre luftvägarna.
Arbetet med fibrerna omges nu av hårda krav. Ett nytt krav är att vid arbete med keramiska fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer är arbetsgivaren skyldig att utföra exponeringsmätningar. En kopia av mätrapporten ska alltid skickas till arbetsmiljöverket.

En nyhet är också att arbetsgivaren är skyldig att se till att alla, som ska arbeta med dessa material, blir läkarundersökta.
Den första läkarundersökningen ska utföras innan man börjar jobba med materialen. Allt för att få veta om personen ifråga kan klara att arbeta med dessa produkter. Den som sedan får klartecken att arbeta med materialen ska läkarundersökas vart tredje år. Fibrerna omges också av hårda krav då det gäller personlig skyddsutrustning. Med särskilda skyddskläder, andningsskydd, med mera.

De nya reglerna finns i föreskriften ”Syntetiska oorganiska fibrer” AFS 2004:1. Den omfattar också mineralull. För den typen av fibrer ställs krav på skyddskläder och andningsskydd, men inga krav på läkarundersökning och på återkommande exponeringsmätningar.
Kräv säkerhetsdatablad för att få veta innehåll och riskerna med de produkter du arbetar med.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Läkarkoll krav vid farliga fiberjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig