info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Läkare dåliga på yrkessjukdomar

Läkare är för dåliga på att koppla samman luftvägsbesvär med patientens arbetsmiljö. Det menar överläkare vid arbets- och miljömedicin i Lund.

En av fem vuxna, som får astma, får det på grund av att de har utsatts för irriterande ämnen i jobbet. Nästäppa och snuva är ännu oftare direkt orsakat av miljön på arbetsplatsen. Inom byggbranschen finns många olika ämnen exempelvis kvartsdamm, olika slags trädamm, mögel, svetsrök, och dieselavgaser, som kan orsaka hälsoproblem.

Men läkare inom den offentliga vården har för lite kunskaper om arbetsrelaterade luftvägssjukdomar, vilket leder till felaktiga diagnoser, menar forskare vid arbets- och miljömedicin i Lund.

Det finns exempel på att 25 procent av hela arbetsstyrkan på riskarbetsplatser blivit allergiska mot vissa kemiska ämnen och ännu fler utvecklat symtom från luftvägarna.

Lungspecialisten Jörn Nielsen, skriver i en bulletin från arbets- och miljömedicin i Lund, att det är viktigt att snabbt hitta orsaken och förebygga hälsoproblemen på en arbetsplats. Ju snabbare detta sker desto mindre är risken att personen får förvärrade och bestående besvär.

Kunskapen om luftvägssjukdomar som kan orsakas av miljön på jobbet behöver förbättras inom hela läkarkåren menar Nielsen.

Ofta exponeras personen för många ämnen samtidigt. Extra svårt för läkarna att förstå sambandet är när symtomen inte utlöses direkt, utan kommer senare. Det kan vara så att personen vaknar på natten med astma efter att under dagen varit i kontakt med ämnen som han eller hon är överkänslig emot.

Hälften av de remisser som kommer till arbets- och miljömedicin gäller patienter med symptom från luftvägarna. Oftast rör det sig om besvär från näsan.

Sjukdomar som kan orsakas av miljön på arbetet:

ASTMA
Oftast börjar sjukdomen med besvär från näsa och ögon, och så småningom allvarligare besvär från de nedre luftvägarna.

KOL
Symtomen är slemhosta och nedsatt lungfunktion, dvs tungt att andas.

INHALATIONSFEBER
Snabbt övergående feberfrossa kan uppkomma om man utsätts för höga halter av mögel som finns i träprodukter. Feberfrossor kan också utlösas om man andas in metallrök från t ex zink.
Sjukdomen består av snabbt övergående influensaliknande symptom några timmar efter exponeringen.

ALLERGISK ALVEOLIT
Vid upprepade anfall av feberfrossa efter exponering finns det en risk för att patienten utvecklar en allvarlig lungsjukdom som heter allergisk alveolit, som brukar visa sig som andnöd flera timmar efter exponering.

Miljöproblem som påverkar luftvägarna:
Sten/betongdamm
Mögel (rot-projekt)
Trädamm
Metallröken från zink
Dieselavgaser

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Läkare dåliga på yrkessjukdomar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig