info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lagbastvist når Arbetsdomstolen

I morgon når en infekterad stridsfråga Arbetsdomstolen. BI har stämt Byggnads för att stoppa lagbasträffar på betald arbetstid.

Hösten 2013 kallade Byggnads Stockholm-Gotland till lagbaskonferens. Det blev upprinnelsen till en tvist som i morgon når Arbetsdomstolen, AD.
‒ Sedan urminnes tider har det fungerat så att man får gå på betald arbetstid men nu rekommenderade Sveriges Byggindustrier plötsligt sina medlemmar att varken ge ledigt eller betala. Då lade vi tolkningsföreträden så att man fick gå ändå, säger Ulf Kvarnström, Byggnads ombudsman för medbestämmandefrågor.
Tolkningsföreträden innebär att facket tvingar igenom sin tolkning av reglerna. Företagen blir i ett initialskede tvungna att följa denna men kan sedan kräva förhandling för att ifrågasätta tolkningen.

LÄS MER:

Snålblåst runt förtroendemän
Kamp om rätten till fackliga träffar
Domstol prövar facklig tid

Sveriges Byggindustriers stämning gäller de tolkningsföreträden som Byggnads i samband med konferensen 2013 lade för JM-anställda lagbasar, men i förlängningen handlar förhandlingen om rätten att anordna lagbaskonferenser på arbetstid.
‒ Arbetsgivarna tycker att vi missbrukat vår ställning när vi lade tolkningsföreträde så de har stämt oss, konstaterar Ulf Kvarnström.
I stämningen skriver Sveriges Byggindustrier att en överenskommelse med Byggnads ger lagbasarna rätt till sex‒åtta dagars grundutbildning på betald arbetstid. Utöver detta kan lagbasar som utsetts till facklig förtroendeman, vilket gäller merparten av lagbasarna, ha rätt till betald ledighet enligt förtroendemannalagen. Men Sveriges Byggindustrier menar att de ämnen som konferensen 2013 skulle behandla, bland annat lönefrågor, inte gav rätt till sådan ledighet.

Flera AD-förluster
De senaste åren har det blåst snålt kring förtroendemännen och Byggnads har förlorat flera AD-tvister rörande fackliga förtroendemäns rättigheter. Vad konsekvenserna blir om AD även denna gång går på arbetsgivarnas linje vill Ulf Kvarnström inte spekulera i.
‒ Ingen aning, vi får se vad domstolen säger.

Förhandlingen är utsatt att pågå i tre dagar.

SÅ SÄGER LAGEN:

Förtroendemannalagen slår fast att: Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats skall den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lagbastvist når Arbetsdomstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig