info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Låga löneökningar trots högkonjunktur

Tycker du att lönen ökat långsamt de senaste åren? Om så är fallet är det en utveckling du delar med många andra på arbetsmarknaden. En ny rapport visar nämligen att löneökningarna har varit oväntat svaga de senaste åren.

Foto: Colourbox

Konjunkturinstitutet har nu kommit ut med sin årliga ”Lönebildningsrapport”. Institutets slår fast att löneuppgångarna under den pågående högkonjunkturer, vilket inte minst gäller byggsektorn, har varit blygsamma. Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om att löneglidningen varit i princip obefintlig på bygget de senaste åren.

Under den nuvarande högkonjunkturen har den årliga löneökningstakten enligt ”Lönebildningsrapporten” legat på 2,5 procent. Under den förra boomen före finanskrisen steg lönerna som mest med över 4 procent per år.

Läs också Yrket som får tidlönen att klättra

Det finns flera förklaringar till varför lönerna inte hänger med konjunkturen denna gång. Några av dem är grundläggande orsaker som traditionellt brukar nämnas när lönerna inte stiger.

Det handlar om låg produktivitetstillväxt, låga inflationsförväntningar och ett ihållande lågt resursutnyttjande. Men enligt Konjunkturinstitutet måste det finnas fler förklaringar till den svaga utvecklingen av de svenska lönerna de senaste åren.

Bland annat att lönerna pressats av att avtalslönerna under 2016 och 2017 legat på en låg nivå i förhållande till hur de brukar vid en högkonjunktur. Vidare tror Konjunkturinstitutet att en förändrad ålderssammansättning bland arbetskraften och fler utrikes födda kan ha påverkat utvecklingen.

Ytterligare en förklaring är att det kan finnas ett dolt utbud av arbetskraft från andra europeiska länder som innebär att tillgången på arbetskraft är större än vad som kommer fram vid mätningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Låga löneökningar trots högkonjunktur

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig