info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Låga lönelyft under tredje kvartalet

Tredje kvartalet brukar löneökningarna vara små. Det gällde också i år. Och det var värre än vanligt, bygglönerna tappade mot industrin.

Tendensen med svag ökningstakt på bygglönerna håller i sig från andra kvartalet, trots att branschen seglar i medvind. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) konjunkturstatistik ökade bygglönerna med 1,7 procent från augusti 2004 till samma månad i år. Industrilönerna ökade samtidigt med 2,2 procent.
En förklaring kan vara låglönekonkurrens i byggbranschen.

Byggnads lönestatistik för tredje kvartalet visar också den på svag ökningstakt. Tidlönerna i gruppen trä-, betongarbetare samt murare (TBM-gruppen) ökade med 2:17 kronor per timme, 1,7 procent, från tredje kvartalet 2004 till samma period i år. I vvs-gruppen var ökningstakten ännu lägre, 1,4 procent.
En ljusglimt i Byggnads lönestatistik är att TBM-gruppens ackordslöner i Stockholm ökade med 3,6 procent. En annan är att specialföretagen tycks ha haft utrymme för löneökningar. Glasarbetare, pappläggare och golvläggare har alla en löneökningstakt som är bättre än genomsnittet i branschen.

Andelen prestationslöner sjönk jämfört med andra kvartalet 2005. Trots det ligger den ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Högst ackordsandel har TBM-gruppen i Kiruna, 38,3 procent, följt av Malmö med 36,7 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Låga lönelyft under tredje kvartalet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig