info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

La ner 15 år på att bygga upp kyrka – med teknik från medeltiden

Det tog 15 år att bygga upp kyrkan igen. Varför? Södra Råda kyrka, som invigs i helgen, har helt och hållet byggts upp med medeltida verktyg och tekniker.

Daniel Eriksson och Karl-Magnus Melin förbereder en stock till gavelröstet, den övre delen av husgaveln. Stockarna i röstet sammanfogas med klossar. Foto: Mattias Hallgren

2001 brann den medeltida timmerkyrkan Södra Råda kyrka ner. Kyrkan ligger norr om Gullspång i Västra Götaland och var en av de äldsta bevarade träkyrkorna i Sverige. Den var byggd i furu och utvändigt täckt av tjärad spånpanel.

Efter branden beslutades det att återuppbyggnaden skulle ske med likadana verktyg och samma teknik som när kyrkan byggdes på 1310-talet. Det resulterade i ett forskningsprojekt vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

– Vi har lärt oss massor. En viktig insikt är det enorma arbete det innebär att ta fram allt byggnadsmaterial med den tidens verktyg och metoder. Att tillverka över 20 000 takspån tar ett par år, berättar forskningsledaren Gunnar Almevik.

Kyrkan innan branden. Foto: Wikipedia

Hur tillverkades takspånen?

– Stavspån eller kyrkspån som de också kallas, klyvs fram ur träkubbar. Takspån är vanligtvis 20 tum långa och en tum tjocka. Att klyva och hugga fram en spåna tar kanske 15 minuter. Det är 32 på en dag och 8 000 på ett arbetsår. Varje spån förborras och fästs med smidd spik, säger Gunnar Almevik.

Gunnar Almevik. Foto: Göteborgs universitet

Den första syllstocken lades 2007 och den stora arbetsinsatsen var att ta fram byggnadsmaterialet. Allt material har fällts och bearbetats till timmer, sparrar och brädor med historiska metoder.

Femton specialiserade timmermän och snickare, samt några smeder, har drivit rekonstruktionsprojektet. Många fler har deltagit i projektet, bland annat 300 studenter från en bygghantverksutbildning.

Alla träden har tagits ned med yxa.

Ett annat verktyg som använts är skaven, ett järn som fästs i ett handtag och används för att planhyvla stockar och brädor som skulle målas eller vara i direktkontakt med människorna.

I forskningsprojektet har man också tittat på och gjort antaganden om dåtidens byggarbetsplatser med byggnadsställningar, ramper och förflyttning av tunga stockar. Det är konstruktioner som sällan bevarats och information som inte finns nedtecknad i de historiska källorna.

Kyrkobyggnaden är nu färdig och invigs under lördagen. Festligheterna ska pågå i tre dagar.

– Kyrkan är inte inredd, det finns ännu inga väggmålningar och kyrkogården är inte iordningsställd. Det finns mycket kvar att utforska, säger Gunnar Almevik.

Arbete i skogen med tillverkning av golvplank, som först klyvs fram och därefter planbearbetas med yxa. På bild: Karl-Magnus Melin, samverkansdoktorand i kulturvård vid Göteborgs universitet. Fotograf: Mattias Hallgren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: La ner 15 år på att bygga upp kyrka – med teknik från medeltiden

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig