info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kylmontörernas hälsa redovisas i höst

Utredningen om kylmontörernas hälsa kommer att presenteras i oktober. Den har undersökt varför kylmontörer har fått hälsoproblem med influensaliknande symtom och svullna leder.

Undersökningen är försenad. Den skulle ha presenterats nu under våren. Men mer tid behövs för bearbetningen av materialet.
– Vi vill att resultatet ska vara 101 procent rätt, säger Mats Hagberg, professor och överläkare vid yrkes- och miljömedicin på Sahlgrenska i Göteborg. Han leder utredningen.

Syftet är att klarlägga orsaken till hälsoproblem bland kylmontörerna.
Bakgrunden är en tidigare riksomfattande undersökning bland montörerna. Den visade att var femte kylmontör hade fått influensaliknande symtom och en lika stor andel berättade att de hade problem med svullna leder. Problemen var vanligare bland dem som arbetat med konvertering, det vill säga att byta ut gamla köldmedier och oljor mot nya. I samma grupp fanns också en överrisk för astmaliknande besvär. På grund av frågetecknen ville forskarna gå vidare och det ledde till den nya undersökningen.

Undersökningen har pågått i två år vid yrkes- och miljömedicin. Kylmontörer har per telefon intervjuats av läkare om sina symtom och av yrkeshygieniker om sin arbetsmiljö och exponering.
Totalt ingår 274 kylmontörer i undersökningen. Det rör sig såväl om kylmontörer med besvär, som en kontrollgrupp.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kylmontörernas hälsa redovisas i höst

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig