info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kvinnor trivs i byggbranschen

Kvinnliga byggnadsarbetare är mycket positiva till byggbranschen. De trivs bra med arbetskamrater och arbetsuppgifter, visar en undersökning gjord av forskaren Barbro Olofsson.

Barbro Olofssons nya studie ingår i Byggkommissionens rapportserie, och bygger på 70 intervjuer, där 55 av de 70 intervjupersonerna är kvinnliga byggnadsarbetare, eller före detta byggnadsarbetare. Byggkommissionen har tillsatts av Sveriges Byggindustrier. Undersökningen visar att kvinnorna själva inte upplever den fysiska belastningen som särkskilt stor, däremot den psykiska arbetsmiljön. Kvinnorna tycks möta de största svårigheterna när de är unga och som mest sårbara.
– Men de är i det stora hela mycket positiva. De trivs verkligen med arbetskamrater och arbetsuppgifter, säger Barbro Olofsson.
De trivs med friheten och självständigheten i yrket och gillar att arbeta med händerna och kroppen.

Barbro Olofsson poängterar att urvalet av kvinnor kan ha påverkat undersökningsresultatet. Fyra av tio unga tjejer lämnar byggutbildningen.
– De som faktiskt klarar flera år med killarna på bygglinjen, utgör i sig ett urval av psykiskt starka personer. Det är överlevarnas berättelser vi ser här.
Kvinnorna säger att det tuffa arbetsklimatet lika väl drabbar kvinnor som män. En man som är avvikande, eller är udda på något sätt, kan lika gärna bli den som till exempel får ”ta skitjobben”.

Kvinnorna flyttar på sig när de inte trivs, och stannar bara på de arbetsplatser där de är accepterade. Attityden till kvinnor varierar starkt från arbetsplats till arbetsplats.
– Nästan ingen arbetade i stora arbetslag i nyproduktion, utan åt en sidoentreprenör där de har sin trygghet i den lilla arbetsgruppen, säger Barbro Olofsson.
Undersökningen visar att kvinnornas yrkesval ifrågasätts mer i den grupp som utbildat sig på gymnasiet, i jämförelse med dem som utbildat sig på annat sätt. Det var framförallt jämnåriga skolkamrater som ifrågasatte deras yrkesval, men även bygglärare.

Många säger att omgivningen inte blev förvånad över yrkesvalet. Kvinnorna har redan tidigt gjort otraditionella val i livet och de flesta hade starkt stöd från den närmaste familjekretsen. Två tredjedelar av kvinnorna visade sig ha anhöriga i byggbranschen.
Studien visar att många tror att de kommer att lämna branschen. Ett av skälen som de anger, är bristen på utvecklingsmöjligheter. En del av de intervjuade har redan planerat hur de ska gå vidare i livet.
En fjärdedel av intervjupersonerna som redan lämnat byggsektorn, hade gjort det på grund av negativt bemötande från företagen.
De flesta av de intervjuade är mellan 25 och 30 år gamla. Fyrtio procent har mindre än två års erfarenhet.
– Det är är ett genomgångsyrke för de flesta kvinnor, säger Barbro Olofsson.

Trots att de flesta var mycket positiva, fanns det en dubbelhet i deras beskrivningar. Kvinnornas berättelser vittnade om en hög grad av anpassning till killarnas jargong. De fick ofta stå ut med ironiska kommentarer som anspelar på kön, till exempel: ”Du är grinig, har du mens?” ”Har du kommit in i klimakteriet eller?”.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kvinnor trivs i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig