info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kurs ska ge säkrare skottning

Krav på att snöskottare ska utbildas och få licens. Långa entreprenörskedjor tas bort. Det är resultat av ett nytt snöskottningsavtal.

Plåtslageriernas Riksförbund, PLR och Fastighetsägarna har kommit överens om ett nytt snöskottningsavtal. Det är tänkt att användas av plåtslagerier och fastighetsägare och reglera hur jobben ska bedrivas. Förändringarna har tillkommit efter stora problem i branschen, under flera års snörika vintrar.
Två av de viktigaste nyheterna är att man inför krav på utbildning och licens för snöskottare och en begränsning av antalet underentreprenörer till en.
– Med detta avtal tar vi ett stort steg för att få snöskottningen mer säker och ansvarsfull. De senaste vintrarna har det tyvärr dykt upp många oseriösa företag med dålig utrustning och personal utan grundläggande kunskaper. Nu kan vi få en bättre ordning på taken, säger PLR.s vd Thomas Dahlberg.

Utbildning har startat

Kraven på att alla snöskottare ska ha licens kommer att gälla fullt ut från nästa säsong. Men satsningen på utbildning har startat. Handledare i företagen utbildas först och de ska sedan i sin tur utbilda anställda och underentreprenörer. Snöskottarna kommer att få gå en halvdagskurs, som handlar om både teknik och arbetsmiljö. Därefter genomför de ett skriftligt prov och får en licens. Alla licensierade snöskottare förs därefter in i ett speciellt register.
Thomas Dahlberg tror att detta kommer att förbättra både kvalitén på skottningen och säkerheten för snöskottarna.
– Det har varit mycket skador på taken efter att man bland annat använt fel verktyg. Det är också viktigt att man vet att det ska göras en riskanalys innan man går upp på taket och hur personlig skyddsutrustning ska användas, säger han.
Kraven på licens gäller även underentreprenörer som tas in.

Begränsar underentreprenörer

En annan nyhet i avtalet är att det begränsar möjligheten att ta in underentreprenörer. Enligt avtalet tillåts endast en. Detta för att minska risken att oseriösa företag anlitas.
– Vi har hittat entreprenörer i femte led, säger Thomas Dahlberg.
2010 avslöjade Byggnadsarbetaren i ett reportage hur underbetalda arbetare jobbade svart med snöskottning under livsfarliga arbetsförhållanden. Då flaggade Thomas Dahlberg bland annat för utbildning och ett nytt avtal där man skulle förtydliga hur arbetet skulle gå till.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kurs ska ge säkrare skottning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig